0.5 C
Belgrade
28/01/2023
časopisi poezija proza region Srbija

Konkurs za časopis Balkan Express

balkan ekspressKlub studenata južne slavistike A-302 i Uredništvo časopisa Balkan Express objavljuju

 KONKURS

 za objavu radova u novom broju časopisa Balkan Express.

 Radovi trebaju biti iz područja književnosti, jezika, umetnosti ili kulture (južno)slovenskih područja ili interdisciplinarne tematike s navedenim područjima.

Rok za prijavu radova je 16. jun 2013. godine.

 Na konkurs se mogu javiti studenti, asistenti te doktoranti sa naučnim i stručnim radovima, istraživačkim projektima, književnim radovima, intervjuima, umetničkim radovima iz različitih područja vizuelne umetnosti (slikarstvo, fotografija, strip, itd.) te poezijom. Veličina rada nije ograničena. Jezik na kojem je rad napisan može biti bilo koji od južnoslovenskih jezika, a pismo latinica ili ćirilica.

 Autori radova odabranih za objavu će naknadno primiti upute o tehničkom izgledu rada.

 Svi radovi se šalju u elektronskom obliku na e-mail adresu časopisa: balkanexpress1@gmail.com

 do krajnjeg roka 16. juna 2013. godine. 

Slične vesti