1.6 C
Belgrade
01/02/2023
region Srbija vizuelne umetnosti

KONKURS ZA 2012 „KULTURNI CENTAR RAKOVICA“

Obaveštavamo zainteresovane stvaraoce likovne i vizuelne umetnosti – akademske umetnike, likovne kritičare i teoretičare savremene umetnosti da materijal i dokumenta za konkurs za samostalne izložbe i autorske projekte za 2012. godinu mogu podneti u Kulturnom centru Rakovica do 15.10.2011. godine.
Dokumentacija za konkurs treba da sadrži sledeće:

· 3-5 radova,

· reprodukcije radova koji se predlažu za izložbu, materijal može biti snimljen na fotografijama ili na CD-u (sa informacijama o tehnici i dimenzijama radova)

· koncepcija izložbe u pisanoj formi,

· profesionalna biografija sa kontakt podacima (adresa, telefon, e-mail),

· katalozi sa samostalnih i grupnih izložbi.

Dokumenta i radovi za konkurs se mogu predati u Centru, svakog radnog dana, od 9 do 15 časova, a posle 15 časova se mogu ostaviti u galeriji kod obezbeđenja Centra.

Dokumenta i radove možete poslati i poštom na adresu:

Kulturni centar Rakovica (Za konkurs 2012)

Miška Kranjca 7

11090 Beograd

Savet će pregledati konkursni materijal do 20.10.2011. god., a učesnici konkursa će biti informisani u pisanoj formi ili telefonom, o rezultatima konkursa najkasnije dve nedelje po završetku konkursa.

Pravo učešća na konkursu imaju likovni i vizuelni umetnici prvenstveno sa teritorije Republike Srbije, koji stvaraju u različitim medijima savremene vizuelne prakse. Prioritet u razmatranju konkursnog materijala imaju umetnici koji su završili studije na nekom od umetničkih fakulteta u zemlji ili u inostranstvu. Konkursni materijal će biti izabran prema programskoj politici Likovne galerije koju utvrđuju Savet i Upravni odbor Centra.

Savet i galerija Centra će u program uvrstiti i predstavljanje umetnika po pozivu, kao i gostujuće izložbe umetnika.

Detaljnije informacije o konkursu i uslovima izlaganja u galeriji Kulturnog centra Rakovice, zainteresovani mogu dobiti na telefon:

35-94-641, ili putem e-maila: kcrakovica@gmail.com.

Centar za kulturu i obrazovanje Rakovica
11090 Beograd, Miška Kranjca 7
t/f: 3582-493, 3594-601
kcrakovica@gmail.com
www.kucera.rs

Slične vesti