4.9 C
Belgrade
02/02/2023
Srbija

Konkurs UNESKO-a za kulturnu raznolikost

UNESKO (UNESCO) pozvao je na apliciranje za sredstva Međunarodnog fonda za kulturnu raznolikost, za finansiranje programa i projekta i aktivnosti, čiji je cilj promovisanje dinamičnog kulturnog sektora, saopštilo je Ministarstvo kulture Srbije.
Kroz godišnji proces apliciranja, Fond će obezbediti pomoć programima i projektima koji:
– olakšavaju predstavljanje kulturnih politika koje štite i unapređuju raznolikost kulturnih izraza, kao i onih koje ojačavaju institucionalnu infrastrukturu, ukoliko je to potrebno
– obezbeđuju mogućnosti jačanja kapaciteta
– jačanje postojećih kulturnih industrija
– podsticanje otkrivanja novih kulturnih industrija
– zaštita kulturnih izraza od izumiranja, onih koji su ugroženi, ili kojima je potrebna hitna zaštita.

Ministarstvo kulture pozvalo je sve zainteresovane institucije, vladine i nevladine organizacije, mala i srednja preduzeća i ostale privatne subjekte aktivne u oblasti kulture, kao i predstavnike ranjivih i drugih društvenih grupa (žene i ostale različite društvene grupe, uključujući osobe koje pripadaju manjinama i autohtone narode) da do 15. juna prijave projekte na odgovarajućem obrascu (može se preuzeti OVDE), na adrese: marijana.milankov@zaprokol.org.rs i ivana.zecevic@kultura.gov.rs.

Zahtevi se popunjavaju na engleskom ili francuskom jeziku, u priloženom formularu u digitalnoj formi (.doc file), veličina fonta trebalo bi da bude 10 ili veća, specijalne karaktere i dekorativne fontove bi trebalo izbegavati.

Obaveštenje o projektima/programima koji su uspešno prošli na konkursu biće u decembru 2010, a zvanično potpisivanje ugovora početkom 2011.

Radne planove i budžet bi trebalo koncipirati imajući u vidu taj vremenski okvir.

Visina granta nije propisana, a posebno se ohrabruje delimično samo-finansiranje projekta koliko god je to moguće.

Sve pristigle prijave biće dostavljene na evaluaciju Nacionalnoj komisiji za UNESKO pri Ministarstvu spoljnih poslova Srbije. Nacionalne komisije su zadužene da urade pregled i ocenu pristiglih projekata, kako bi utvrdile da li su prijavljeni projekti relevantni, da li ispunjavaju predmetne prioritete, kao i ispitaju njihovu održivost.

Nakon te procedure, izabrani projekti će biti prosleđeni Sekretarijatu UNESKO-a.

Kulturna raznolikost je jedan od ključnih pojmova na kojima se temelji uticaj kulture u programima održivog društvenog razvoja, kao i borba protiv negativnih efekata ekonomske, tehnološke i političke globalizacije. Taj pojam takođe afirmiše kulturnu politiku baziranu na poštovanju ljudskih prava, promociji interkulturnog dijaloga, borbu protiv svih oblika diskriminiacije, zaštitu jezika, kulturnog nasleđa i kulturnih izraza manjinskih naroda, grupa i zajednica, multuikulturalizam i lingvističku raznolikost.

Srbija spada u države koje mogu da traže sredstva iz Međunarodnog fonda za kulturnu raznolikost.

Ova godina je, inače, proglašena Međunarodnom godinom približavanja kultura, za šta je zadužen UNESKO, a cilj je proslava kulturne raznolikosti u svetu i snažna podrška jačanju dijaloga među kulturama.

Međunarodni fond za kulturnu raznolikost formiran je na osnovu člana 18. Konvencije o zaštiti i unapređenju raznolikosti kulturnih izraza (UNESKO, 2005), kojoj je Srbija pristupila maja 2009. Time su stvoreni uslovi za harmonizovanje politike Srbije sa opštim međunarodnim okvirom, uspostavljanje novih bilateralnih i multilateralnih sporazuma kojima će politika kulturne raznolikosti biti afirmisana na međunarodnom nivou. Na taj način, otvoren je novi put za međunarodnu afirmaciju i promociju kulturnih izraza kreiranih na teritoriji naše zemlje.

Jedan od najkonkretnijih rezultata potvrđivanja te konvencije je i činjenica da Srbija može da konkuriše za sredstva iz Fonda za kulturnu raznolikost.

Smernice za korišćenje sredstava iz Fonda, usvojene su na Konferenciji država članica u junu 2009. godine.

Cilj osnivanja Fonda je promovisanje održivog razvoja i smanjenje siromaštva u zemljama u razvoju. Ove ciljeve moguće je postići, pre svega, kroz podršku projektima, programima i aktivnostima sa idejom da podstiču dinamiku sektora kulture.

Detaljnije informacije mogu se dobiti i na sajtu www.unesco.org/culture/en/diversity/convention

Za sva specifična pitanja oko aplikacionog procesa, moguće je direktno se obratiti i Sekretarijatu UNESKO-a na: IFCD.Convention2005@unesco.org

Slične vesti