17.7 C
Belgrade
31/05/2023
region Srbija vizuelne umetnosti

Konkurs udruženja likovnih i primenjenih umetnika kraljevo

kraljevoKONKURS

UDRUŽENJE LIKOVNIH I PRIMENJENIH UMETNIKA KRALJEVO

(GRADSKA GALERIJA KRALJEVO)

NOVEMBARSKI SALON VIZUELNIH UMETNOSTI 2014

UDRUŽENJE LIKOVNIH I PRIMENJENIH UMETNIKA KRALJEVO RASPISUJE KONKURS ZA NOVEMBARSKI SALON VIZUELNIH UMETNOSTI I TIM POVODOM POZIVA SVE ZAINTERESOVANE LIKOVNE, PRIMENJENE I MULTIMEDIJALNE UMETNIKE DA UČESTVUJU SVOJIM RADOVIMA.

 

PROPOZICIJE KONKURSA

 

–          UMETNIK MOŽE DA UČESTVUJE SA NAJVIŠE DVA RADA

–          FORMAT SLIKE (CRTEŽA) MAKSIMALNE ŠIRINE DO 1,6 M SA RAMOM, ZA SKULPTURE MAKSIMALNE DIMENZIJE 1x1x1 METAR.

–          NA IME KOTIZACIJE ZAINTERESIVANI TREBA DA UPLATE NA ŽIRO RAČUN UDRUŽENJA 1 000,00 DINARA.

                                      Ž.R: 310-207265-91

 

–          KRATKU BIOGRAFIJU AUTORA, ADRESU, TELEFON I E-MAIL POSLATI NA CD-u ILI NA E-MAIL UDRUŽENJA, A RADOVE, PRIJEMNI FORMULAR KAO I PRIZNANICU O UPLAĆENOJ KOTIZACIJI DOSTAVITI POŠTOM ILI LIČNO NA ADRESU UDRUŽENJA

–          KRAJNJI ROK ZA SLANJE RADOVA JE PETAK 24. OKTOBAR 2014. RADOVE I MOLBE PRISTIGLE POSLE NAVEDENOG DATUMA NEĆEMO UZETI U RAZMATRANJE.

–          OTVARANJE IZLOŽBE NOVEMBARSKI SALON VIZUELNIH UMETNOSTI 2014. JE U UTORAK, 11. NOVEMBRA 2014. (U SLUČAJU OPRAVDANIH OKOLNOSTI OVAJ DATUM SE MOŽE IZMENITI )

–          ORGANIZATOR SNOSI VECINU TROSKOVA

–         ORGANIZATORSE OBAVEZUJE DA ODŠTAMPA KATALOG, KOJI SVI UČESNICI DOBIJAJU BESPLATNO

–          IZLOŽBA CE BITI SELEKTOVANA I ŽIRIRANA

–          ZA PRVO, DRUGO I TREĆE NAGRAĐENI RAD OBEZBEĐENE SU NAGRADE.

–          UDRUŽENJE LIKOVNIH I PRIMENJENIH UMETNIKA KRALJEVO SE OBAVEZUJE DA PRISTIGLE RADOVE VRATI AUTORIMA. Umetnici iz inostranstva ne plaćaju kotizaciju već će uplatiti potreban devizni iznos za poštarinu povratka radova na poseban devizni račun.

–          ORGANIZATOR NE PRIHVATA ODGOVORNOST NANETE ŠTETE PRI TRANSPORTU I SLANJU RADOVA

 

RADOVE MOŽETE POSLATI NA SLEDEĆU ADRESU:

 UDRUŽENJE LIKOVNIH I PRIMENJENIH UMETNIKA KRALJEVO,

CARA LAZARA 51/1, 36 000 KRALJEVO

SA NAZNAKOM – ZA NOVEMBARSKI SALON VIZUELNIH UMETNOSTI

 TELEFON:

064/ 19 62 403, 064/895 17 06

E- mail: kvlikovniprimenjeni@gmail.com

WEB: www.kvlikovniprimenjeni.com

RADNO VREME : OD PONEDELJKA DO PETKA 10 DO 14, I OD 18 DO 20 ČASOVA. SUBOTOM I NEDELJOM GALERIJA NE RADI.

 

Predsednik Udruženja likovnih i primenjenih umetnika Kraljevo

Ivan Milunović, diplomirani slikar      

 

UDRUŽENJE LIKOVNIH I PRIMENJENIH UMETNIKA KRALJEVO

NOVEMBARSKI SALON VIZUELNIH UMETNOSTI 2014.

 

PRIJAVNI LIST


Ime:
Prezime:
Datum rođenja:
Grad:
Broj pošte:
Ulica I broj:
Telefon:
E-mail:
Web site:
Biografija:

Molimo vas da svoju biografiju dostavite u elektronskoj formi na e-mail:

 

kvlikovniprimenjeni@gmail.com

 

NOVEMBARSKI SALON VIZUELNIH UMETNOSTI 2014
Ime i prezime:
Adresa:
Naziv rada:
Godina:
Tehnika:
Dimenzije:

 

Popunjavati isključivo na racunaru

Svojeručni potpis:

________________________


COMPETITION

 

ASSOCIATION OF FINE ARTS AND APPLIED ARTISTS KRALJEVO

(CITY GALLERY KRALJEVO)

NOVEMBER SALON OF VISUAL ARTS 2014

 

 

ASSOCIATION OF FINE ARTS AND APPLIED ARTISTS KRALJEVO

ANNOUNCES A COMPETITION FOR NOVEMBER SALON OF VISUAL ARTS AND ON THAT OCCASION SETS A CALL FOR ALL INTERESTED FINE ART, APPLIED AND MULTIMEDIA ARTISTS TO TAKE PART WITH OWN WORKS

COMPETITION RULES
–          ARTIST CAN PARTICIPATE WITH MAXIMUM OF TWO WORKS

–          FORMATS

     PICTURE (DRAWING) WIDTH UP TO 1,6m WITH RAMA,

     SCULPTURE SIZE UP TO 1x1x1 meters

–          INTERESTED ONES PAY 1000 RSD FOR THE PURPOSE OF REGISTRATION TO THE FOLLOWING ASSOCCIATION BANK ACCOUNT


310-207265-91

  –          AUTHOR’S SHORT BIOGRAPHY, ADDRESS, PHONE NUMBER AND

E-MAIL ARE TO BE SENT ON CD OR BY E–MAIL, WHILE WORKS, ENTRANCE APPLICATION AND RECEIPT ON PAYMENT BY POST LETTER OR PERSONALLY TO THE ASSOCCIATION ADDRESS.

–          DEADLINE FOR SENDING WORKS IS FRIDAY 24th OCTOBER 2014. WORKS AND APPLICATION RECEIVED AFTER A GIVEN DATE WON’T BE CONSIDERED

–          EXHIBITION NOVEMBER SALON OF VISUAL ARTS 2014 IS GOING TO BE OPENED ON TUESDAY, 11th NOVEMBER 2014 (THIS DATE COULD BE CHANGED IN THE CASE OF EXCUSED CIRCUMSTANCES)

–          ORGANIZER BEARS MOST OF THE COSTS

–          ORGANIZER OBLIGATES TO PRINT A CATALOG WHICH PARTICIPANTS GET FOR FREE

–          EXHIBITION WILL BE SELECTED AND APPRAISED

–          THE THREE BEST WORKS WILL BE AWARDED

–          ASSOCCIATION OF FINE ARTS AND APPLIED ARTISTS KRALJEVO OBLIGATES TO REMAND WORKS TO AUTHORS. Artists from abroad don’t pay for registration, but pay necessary foreign exchange amount on an extra foreign exchange account, for sending their works back

–          ORGANIZER DOESN’T ACCEPT ACCOUNTABILITY ON EVENTUAL DAMAGE ON THE OCCASION OF TRANSPORT AND SENDING WORKS.

 

ARTISTS ARE FREE TO DELIVER THEIR WORKS TO THE FOLLOWING ADDRESS:

UDRUŽENJE LIKOVNIH I PRIMENJENIH UMETNIKA KRALJEVO

CARA LAZARA 51/1, 36000 KRALJEVO

(with a note) NOVEMBER SALON OF VISUAL ARTS

 

PHONE NUMBERS

064/19 62 403, 064/ 895 17 06

E-mail: kvlikovniprimenjeni@gmail.com

Web: www.kvlikovniprimenjeni.com

OPENING HOUR: FROM MONDAY TO FRIDAY 10.00am to 14.00pm and from 18.00pm to 20.00pm

 

Association and Steering Committee reeve

Ivan Milunovic, academic painter
 

ASSOCIATION OF FINE ARTS AND APPLIED ARTISTS KRALJEVO

NOVEMBER SALON OF VISUAL ARTS 2014


APPLICATION FORM

         

First name:
Surname:
Date of birth:
City:
Post number:
Street and number:
Phone number:
E-mail:
Website:
Biography:

Please send your biography in electronic form to e-mail:

 

kvlikovniprimenjeni@gmail.com

 

NOVEMBER SALON OF VISUAL ARTS 2014
Name and surname:
Address:
Work’s title:
Year:
Technique:
Dimension:

 

To be filled in computer exclusively

 

Handwritten signature:

___________________________

Slične vesti