6.7 C
Belgrade
03/02/2023
drama region

Konkurs stanice BBC za radio dramu

BBC želi tvoju dramu – sa ovom rečenicom čuvena engleska televizijska i radio stanica poziva pisce radio drama koji nisu građani Ujedinjenog engleskog kraljestva da šalju svoje radio drame i tako ućestvuju na tom avdiu svetskom konkursu.  Pravo imaju samo negrađani UK i radio drame trebaju biti napisane ili provedene na engleski jezik. Sa prevodom će se smatrati da je engleski jezik vaš drug jezik odnosno da je radio drama već napisana na jednom od nacionalnih jezika, a sa prevodom dobila je status provedene engleske radio drame, kojoj je engleski jezik drugi jezik.

Prijavljivanje radio drama traje do 31. marta 2011.

Tematski nema ograničenja ali imajte na umu da radio drama svoje događanje i dramski sukob gradi na zvučnoj sliki koja uključuje pored dialoga i zvekete, šumove, zvukove savremenog ili nekadašnjeg sveta i prirode. Radio drama traži pored književnog nadahnuća i nekoliko tehničkog znanja. A i dužina radio komada ovog konkursa tempirana je na šestdeset minuta radiofonične izgradnje. Biće podeljene dve glavne nagrade: za najbolju englesku radio dramu kojoj je engleski jezik prvi i za najbolju englesku radio dramu kojoj je engleski drugi jezik ( prevod nacionalne radio drame ). I za jednu kao drugu kategoriju novčana nagrada snosi 2500 funtov (oko 3000 evra ). Podeljene biće i nagrade piscima radio komada iz pojedinih kontinenata, a najbolji pisci ove literarne izražajne forme dobit će mogućnost da prisustvuju realizaciji svojih radova. Putovanje u Englesku biće znak gostoprimstva najboljim piscima ovog žanra.

Prijavljivanje na konkurs vrši se na internetnoj stranici http://www.bbc.co.uk. U postupku prijavljivanja ne zaboravite napisati prevodioca, ako niste sami prevodili ili priredili svoju radio dramu.

* Tekst ovog konkursa dobili smo zahvaljujući prevodu i dobroj volji slovenačkog pisca Primoža Vresnika, kome se zahvaljujemo na uloženom trudu i entuzijazmu.

Slične vesti