1.1 C
Belgrade
08/02/2023
književnost satira Srbija

Konkurs satire i humora „Živojin Pavlović Žikišon 2014“

mazos_zikison-2014Organizacioni odbor Satirične pozornice „Žikišon“ Književno-umetničke asocijacije „Artija“ raspisuje konkurs satire i humora „Živojin Pavlović Žikišon 2014“

Tema konkursa je „Projekcija – Predstava – Program“ i sastoji se iz 3 kategorije: aforizmi, satirično-humoristična pesma i satirično-humoristična priča. Na konkurs slati do 15 aforizama (ne manje od 10); jednu pesmu (do jedne kucane strane); i, jednu priču (do dve kucane strane), pod šifrom i sa kraćom biografijom u posebnoj koverti, na adresu:

Kulturni centar Paraćin
(za KUA Artija – konkurs Žikišon 2014)
ul. Branka Krsmanovića 45
35250 Paraćin
Republika Srbija

ili na elektronsku adresu: zikison@gmail.com, pod sledećim uslovima:

Radove potpisane šifrom slati u Word dokumentu (doc ili docx formatu), sa standardnim fontovima koji podržavaju „naša“ slova (Arial, Times New Roman, Verdana, Tahoma,..), veličine 12 i sa proredom vrednosti 1.0, u jednoj poruci pod naslovom „Za konkurs Žikišon 2014“, dok u poruci čiji je naslov izabrana šifra poslati podatke o autoru uz kratku biografiju na elektronsku adresu: artija.kua@gmail.com. Obe poruke, i sa radovima i sa razrešenjem šifre, moraju biti poslate sa iste adrese.

Jedan autor može slati radove samo pod jednom šifrom!

Odluka o nagradama biće donesena na osnovu bodovanja tročlanog žirija. U kategoriji „Aforizmi“ nagrađuje se serija aforizama, a u sve tri kategorije biće nagrađen po jedan najbolji rad priznanjem (metalni logo Satirične pozornice Žikišon) i poveljom „Žikišon“, kao i drugim prigodnim poklonima, dok će autorima još po dva rada iz svake kategorije biti uručene ili poslate diplome uz po jednu knjigu Biblioteke Artija. Organizator zadržava pravo da dodeli u svakoj kategoriji manje nagrada od predviđenih u slučaju da radovi prema bodovanju žirija ne zadovoljavaju kvalitetom. Radovi koji nisu poslati pod navedenim uslovima konkursa neće se uzimati u obzir.

Specijalna nagrada konkursa „Zoran Matić Mazos“ biće dodeljena onom ko najduhovitije i najpreciznije jednim aforizmom opiše karikaturu čiji je autor Zoran Matić Mazos (1960-2010). U slučaju da pristigne više aforizama od istog autora, u obzir će biti uzet prvi u nizu.

Nagrada se sastoji od diplome i karikature koja je tema ove nagrade, a koja će biti izložbeno opremljena.

Konkurs je otvoren do 18. oktobra 2014. godine, a rezultati će biti objavljeni do kraja meseca.

Festival satire i humora „Satirična pozornica Žikišon 2014“ predviđeno je da bude održan u novembru u Paraćinu, kada će biti uručene nagrade i prezentovani najbolji radovi. U okviru festivala biće predstavljen zbornik radova „Žikišon 2011-2012-2013“sa nagrađenim i zapaženim radovima sa prethodna tri konkursa.

Radovi prispeli poštom se ne vraćaju, a izabrani će biti publikovani na blogu „Žikišon“ (blog.zikison.net). Organizator konkursa zadržava pravo objavljivanja knjige sa prispelim radovima.

Za dodatne informacije obratiti se na elektronsku adresu: artija.kua@gmail.com.

Više o životu i radu Žikišona i Mazosa na veb sajtu zikison.net.

Vladica Milenković,
zastupnik KUA „Artija“
i Satirične pozornice „Žikišon“

13. septembar 2014.

Slične vesti