-1.5 C
Belgrade
09/02/2023
esejistika poezija proza region

Konkurs „Samir Tahirović-DIOGEN 2012“

Od 2011.g. i trećeg Konkursa DIOGEN pro kultura magazina za priču, esej i pjesmu, naš Konkurs nosi naziv “Samir Tahirović – DIOGEN”. Konkurs nosi naziv po imenu pjesnika i pripovjedača Samira Tahirovića (1971-2011) iz Bosne i Hercegovine (Donji Vakuf), rano preminulog autora DIOGEN pro kultura magazina i MaxMinus magazina.

Tema ovogodišnjeg Konkursa je

“Balkan – Jugoistočna Evropa ili Atlantida pretpostavljenih nadanja”

Na jezicima južnoslavenskih prostora (bosanski, srpski, hrvatski), kao i na svim pismima možete dostavljati. Radove u obliku eseja, priča i/ili pjesama možete dostavljati do 31.1.2013.g. na E-mail adresu: alternativanuova@gmail.com . Esej i priča ne smiju prelaziti tri  i pol kartice (ne više od 5000 znakova) novinarskog proreda. Radovi nisu anonimni već se potpisuju imenom i prezimenom a u odluci o dodjeli nagrade ulaze u obzir ne samo kvalitet (estetski i etički kriteriji djela) već i cjelokupna osobna/lična pojavnost autora. Drugim riječima, DIOGEN pro kultura magazine u odabiru najboljih uzima u razmatranje i ljudskost, odnosno čovječnost samog autora. Objektivnost? Upravo to i jeste DIOGEN pro kultura magazine – MI OBJEDINJUJEMO RAZLIČITOSTI.

Nagrade za sve kategorije će biti dodijeljene samo za prva mjesta, odnosno odabir najboljeg rada jer DIOGEN pro kultura magazine bira autora koji je ovogodišnji “Samir Tahirović – DIOGEN 2012”.

Nagrade:

  1. za najbolju priču – diploma i objava knjige u Elektronskom obliku do kraja 2013.g. od strane Izdavačke kuće DHIRA, Kusnacht, Švajcarska (priprema, naslovnica, DTP, ISBN broj, objava online).
  2. Za najbolji esej – diploma i objava knjige u Elektronskom obliku do kraja 2013.g. od strane Izdavačke kuće DHIRA, Kusnacht, Švajcarska Švajcarska (priprema, naslovnica, DTP, ISBN broj, objava online).
  3. Za najbolju pjesmu – diploma i objava knjige u Elektronskom do kraja 2013.g. od strane Izdavačke kuće DHIRA, Kusnacht, Švajcarska.

Odluka o izboru najboljih radova će biti objavljena 21.3.2013.g. na Svjetski dan poezije i od 2012. godine  DIOGEN pro kultura magazine upravo na taj dan objavljuje odabrane, najbolje radove:

Radovi 2012: http://diogen.weebly.com/konkurs-samir-tahirovic-diogen-2011.html

Konkurs 2013: http://diogen.weebly.com/cetvrti-konkurs-samir-tahirovic-diogen-2012.html

U dodatku fotografija Samira Tahirovića u Biblioteci  Donji Vakuf; Bosna i Hercegovina u kojoj je bio zaposlen i koja bi trebala nositi ime ovoga autora.

http://diogen.weebly.com

http://maxminus.weebly.com

Slične vesti