21.9 C
Belgrade
18/05/2024
esejistika radionice Srbija

Konkurs „Reč u mreži“

KONKURS ZA ESEJ/POST NA BLOGU

„REČ U MREŽI“

Radionice Kreativnog pisanja i Centar za komunikacijske studije i istraživanja CEKOMS objavljuju međunarodni konkurs za lični esej/post na blogu

Promocija pisanog stvaralaštva u digitalnim formama na društvenim mrežama.

U skladu sa ciljevima i programom rada na planu edukacije iz oblasti kreativnog pisanja, CEKOMS i Radionice kreativnog pisanja organizuju godišnje konkurse pisanja u prozi, poezije, pisanja za blog i drugih oblasti. Cilj je da se pored redovnih aktivnosti, aktivno radi na promociji radova talentovanih autora i na taj način ostvari doprinos unapređenju kulture stvaralaštva.

Opšti uslovi konkursa

 • Cilj konkursa je afirmacija ličnog eseja u formi posta na blogu kao nove digitalne književne forme. 
 • Na konkursu mogu učestvovati autori esejisti i blogeri koji pišu i objavljuju na društvenim mrežama.
 • Tema konkursa je slobodna.
 • Konkurs je otvoren za sve autore koji pišu na b/h/s/c jezicima sa prostora bivše Jugoslavije i dijaspore.
 • Radove poslati do 30. juna 2018. godine elektronskom poštom na mejl konkurs@kreativnopisanje.org
 • Učesnici zadržavaju autorska prava svojih radova.
 • Autor može prijaviti više radova. Kotizacija po prijavljenom radu je 2.000 din. Za učesnike iz inostranstva kotizacija je 15 evra.*

 

* Kotizaciju/donaciju autori plaćaju samo ukoliko njihov tekst odgovara opštim uslovima konkursa i uđe u zvaničnu selekciju radova.

Kotizacija je vaša donacija koja pomaže da se konkurs materijalno održi i pomogne objavljivanje i promocija zbirke radova. Hvala vam što ste se pridružili misiji našeg konkursa.

Posebni uslovi

 • Tekstovi ne mogu biti duži od 3600 karaktera (dve A4 strane) u ćiriličnom ili latiničnom pismu.
 • Rukopisi se šalju u formatu MS Word, uz urađenu lekturu i korekturu.
 • Radovi moraju biti izvorni i neobjavljeni u štampanom obliku. Mogu biti objavljeni na društvenim mrežama.
 • Autori svoje rukopise moraju poslati napisane fontom Times Roman, 12 pt, prored 1,5 linija.
 • Uz rukopis dostaviti puno ime i prezime, adresu, kratku biografiju, kontakt telefon i emejl.
 • Primljeni rukopisi se ne vraćaju.
 • Rezultati konkursa biće objavljeni do 30.avgusta 2018. godine.

Svi dospeli radovi, koji prođu stručnu ocenu žirija, biće objavljeni u štampanoj i elektronskoj formi, u  zbirci pod naslovom „Reč u Mreži“, u izdanju Kreativnog pisanja. Objavljeni autori dobiće po jedan besplatan primerak knjige. Svečana promocija zbirke i nagrađenih autora, održaće se tokom meseca septembra 2018. u Beogradu. Za sve dodatne informacije u vezi sa konkursom možete nas kontaktirati elektronskom poštom na adresi konkurs@kreativnopisanje.org

Žiri

Ove godine radove će pregledati i ocenjivati žiri radionica Kreativno pisanje u sledećem sastavu:

 • prof. dr Darko Tadić, dramaturg
 • Tatjana Kuljača, pisac i bloger
 • Aleksandra Filipović, pisac i bloger
 • Aleksandra Vićentijević, filolog

Nagrade

Na konkursu će se dodeliti nagrade i priznanja za tri najbolja eseja/posta na blogu. Cilj i svrha nagrada je da se nagrađeni autori i njihovi radovi javno publikuju i promovišu, uz profesionalni promotivni materijal,  i na taj način podstakne stvaralaštvo svih koji dele zajedničku ljubav prema poeziji i pisanoj reči. Nagrade su:

I Nagrada:

 • Pretplata na radionicu kreativnog pisanja po izboru na šest meseci
 • Objava i štampanje rada u zbirci uz posebnu recenziju i promocija autora
 • Promocija autora na Blogu sajta i društvenim mrežama
 • Diploma

II Nagrada:

 • Pretplata na radionicu kreativnog pisanja po izboru na tri meseca
 • Objava i štampanje rada u zbirci sa posebnom recenzijom
 • Promocija autora na Blogu sajta i društvenim mrežama
 • Diploma

III Nagrada:

 • Pretplata na radionicu kreativnog pisanja po izboru na mesec dana
 • Objava i štampanje rada u zbirci sa posebnom recenzijom
 • Promocija autora na Blogu sajta i društvenim mrežama
 • Diploma

 

Slične vesti