27.8 C
Belgrade
13/07/2024
Crna Gora konkursi za mlade autore kutak za mlade

Конкурс „Радуле Жељко Дамјановић“

ЦЕНТАР  ЗА  КУЛТУРУ  ПЛУЖИНЕ

Р А С П И С У Ј Е

Н А Г Р А Д Н И   К О Н К У Р С

„РАДУЛЕ ЖЕЉКО ДАМЈАНОВИЋ“ ЗА ПОЕЗИЈУ ЗА 2020. годину

Право учешћа имају ученици основних и средњих школа из  Републике Црне Горе.

Три награде се  дођељују  за ученике основних,  и средњих школа.

За најелегичнију пјесму посебну награду дођељује породица Дамјановић.

Учествује се са по три пјесме под шифром. У посебној коверти доставља се рјешење шифре.

Конкурс је отворен до 05.07.2020. године.

Радове слати на адресу:

 ЈУ Центар за културу,

Лазара Сочице бб

81435 Плужине, са назнаком  „За конкурс Радуле Жељко Дамјановић“

ЈУ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ПЛУЖИНЕ

Slične vesti