12.8 C
Belgrade
01/04/2023
Srbija

Konkurs: Prostori knjige

evolutaJAVNI KONKURS

1. SADRŽAJ KONKURSNOG RADA

Učesnici su obavezni da u okviru konkursa dostave sledeću dokumentaciju:

1.1 Tekstualno obrazloženje u digitanom formatu. Tekst treba da sadrži informacije o idejnoj osnovi, konceptu i materijalizaciji (uključujući opis primenjenih materijala).

1.2. Grafički deo koji obuhvata:

– crtež, fotografiju, kompjutersku grafiku ili 3D prikaz.

1.3. Konkursni rad i tekstualno obrazoženje dostaviti pod šifrom na adresu: prostoriknjige@gmail.com sa naznakom  PRIJAVA ZA KONKURS.

2. DINAMIKA KONKURSA

2.1. Rok počinje da teče sa datumom objavljivanja tj. 15. april 2014. godine

2.2. Krajnji rok za slanje radova je, 15. avgust 2014. godine

2.3. Radovi koji stignu posle ovog roka neće biti razmatrani.

2.4. Rok završetka rada žirija i objavljivanja rezultata konkursa je 1. septembar 2014.

2.5. Nakon odluke žirija autori selektovanih radova će biti obavešteni o načinu i rokovima dostavljanja radova organizatoru.

3. ZAVRŠNICA KONKURSA

3.1. Izložba selektovanih i nagrađenih radova biće održana u galeriji DIAGONAL PLUS, Gospodar Jevremova br. 25 u Beogradu, 15 dana od donošenja odluke žirija.

3.2. Katalog selektovanih radova: oktobar 2014.

Radove će ocenjivati žiri u satavu:

Mileta Prodanović, profesor FLU; Čedomir Vasić, profesor FLU; Rastko Ćirić, profesor FPU; Đorđe Kostić, naučni savetnik Balkanološkog instituta iz Beograda I Dušan Šević, dizajner.

Učesnici mogu mogu dobiti dodatne informacije na adresi

prostoriknjige@gmail.com; https://www.facebook.com/pages/Prostori-Knjige

i na telefon: 069/2621204

 

Slične vesti