21.9 C
Belgrade
18/05/2024
poezija proza Srbija

Konkurs „Preobraženjsko pojanje 2017.“ za književno stvaralaštvo na narodnom govoru – dijalektu

Narodna biblioteka „Stevan Sremac“ Niš
Niški pesnički krug i
„Javne manifestacije“
raspisuju
KNJIŽEVNI KONKURS „PREOBRAŽENJSKO POJANJE 2017.“
za književno stvaralaštvo na narodnom govoru – dijalektu u dve kategorije:
– poezija
– kratka priča ili esej
Učesnici konkursa mogu učestvovati sa najviše pet pesama, odnosno tri prozna rada (kratka priča ili esej), s tim što jedan autor može učestvovati u obadve kategorije. Konkursom se obuhvata ISKLJUČIVO stvaralaštvo na narodnom govoru – dijalektu.
Radovi se šalju najkasnije do 15. maja na adresu artelitism@gmail.com

u posebnom dokumentu tipa .doc .docx ili .odt pisani fontom Times New Roman veličina slova 12, srpskom ćirilicom ili srpskom latinicom (uz obavezno korišćenje znakova š,đ,ž,č,ć) i obavezno se potpisuju punim imenom i prezimenom uz navođenje podataka za kontakt (broj telefona, e-mail adresa, kućna adresa…). Naslov dokumenta mora da glasi „PREOBRAŽENjSKO POJANjE 2017“. Radovi dostavljeni na drugi način neće se uzeti u obzir, kao ni radovi pisani književnim jezikom.
Autori najboljih pesama i proznih radova biće pozvani i učestvovaće na 6. Festialu stvaralaštva na narodnom govoru „Preobraženjsko pojanje“ 2017. koji će se održati u Nišu 17. i 18. avgusta 2017. godine, o čemu će biti posebno obavešteni, a tada će se proglasiti rezultati konkursa i biće dodeljene nagrade REČ BAŠTINE i priznanja SLOVO HVALE I ZAHVALE. Rezultati konkursa se neće saopštavati ranije. Sve troškove dolaska i boravka učesnici snose lično. Kada se budu stekli uslovi biće objavljen i zbornik, a najbolji radovi će biti zastupljeni.
Radovi prispeli na konkurs se ne vraćaju, a za objavljene radove autorima ne sleduje honorar. Nagrade i priznanja autori mogu da preuzmu isključivo lično. Organizator ne preuzima obavezu dostave poštom.
ORGANIZACIONI ODBOR


Slične vesti