26.1 C
Belgrade
10/06/2023
poezija Srbija

Konkurs „Pesma dušu leči“

booksDOO „Dekameron“ Novi Sad, u okviru svojih radnih aktivnosti na oživljavanju svih vidova kulturno – umetničkih programa, raspisuje KONKURS „PESMA DUŠU LEČI“.

Konkurs je uvod za realizaciju Festivala savremene poezije pod nazivom „PESMA DUŠU LEČI“, koji će se održati (06.2015.g.) juna meseca 2015. godine na velikoj sceni Narodnog pozorišta u Novom Sadu.
Uslovi konkursa:
1. Učesnici konkursa su svi autori stariji od 18 godina.
2. Svaki autor može poslati do tri svoja rada, ne duža od 28 redova.
3. Za učešće na konkursu obavezna je kotizacija u iznosu od 500,00 dinara po autoru, koja se uplaćuje na žiro račun: 160-417145-38 Banka Intesa..
4. Pesme poslati na adresu: DOO Dekameron, Kraljevića Marka br.1, 21000 Novi Sad, ili na mail.adresu: konkurspesmadusuleci@gmail.com
5. Radove potpisati punim imenom i prezimenom, sa adresom stanovanja i kontakt podacima.
6. Uz radove dostaviti dokaz o uplati kotizacije.
7. Svi autori koji budu uvršteni u Zbirku, dužni su da uplate na gornji žiro račun još 500,00 dinara, kao i da shodno blagovremeno dostavljenom programu promotivnih aktivnosti, dostave potvrdu svog prisustva na istim, iz razloga ravnopravnog predstavljanja. Obaveštenje će biti dostavljeno svim odabranim autorima putem maila.
8. Učesnicima konkursa se ne plaća autorsko pravo, a radovi se ne vraćaju.
Organizator se obavezuje da od prispelih radova izvrši odabir radova koji će biti zastupljeni u Zbirci „PESMA DUŠU LEČI“, najkasnije do 20.11.2014.godine.
Neophodno je da radovi budu lektorisani i neobjavljivani, kako u štampanim izdanjima tako i u elektronskim, u suprotnom će isti biti diskfalifikovani bez prava povraćaja kotizacije. Takodje, neće se prihvatati radovi koji su nagradjivani. Dakle, očekujemo vaše radove koji do ovog konkursa nisu bili NIGDE objavljivani.
Zbirka će biti promovisana u prostorijama biblioteka gradova Srbije do kraja (05.2015.g.) maja meseca 2015.godine, da bi (06.2015.g.) juna meseca realizovali finalno veče Festivala. Odabir autora učesnika finalne večeri izvršiće se na osnovu glasanja publike prisutne na promocijama. Ovog puta, izbor najuspešnijeg autora prepušta se publici, tj. čitaocima. Tri autora koji dobiju najveći broj glasova, biće nagradjeni prigodnim poklonima sa dodelom diploma. Finalno veče obuhvata učešće specijalnih gostiju.
Naglašavamo da će ovaj Festival biti medijski podržan i propraćen, kako u toku promotivnog periodu, tako i na Finalnoj večeri.
Svakom autoru pripada po jedan primerak Zbirke koji će moći da se preuzme na Finalnoj večeri, dok će svima koji ne mogu lično preuzeti svoj primerak, isti biti poslat poštom, s tim da poštarinu plaća primalac.
Za sve eventualne sugestije i pitanja dostupan je mail: konkurspesmadusuleci@gmail.com

Slične vesti