22.2 C
Belgrade
04/06/2023
fotografija Srbija

Konkurs PDP convention za dizajn i fotografiju

Početak:
17 Mar 2011
Kraj konkursa:
18 Apr 2011

Organizatori međunarodnog studentskog kongresa grafičkih tehnologija PDP convention, koji će biti održan u maju u Novom Sadu, raspisali su konkurs iz grafičkih tehnologija za studente svih fakulteta u Srbiji i regionu.

Konkurs je raspisan za studente iz oblati dizajna i fotografije, a uskoro će biti raspisani i konkursi za oblasti veb dizajna i stripa, kao i za volontere.

Dizajn obuhvata kategorije vizuelni identitet i plakat.

Pokrovitelj ovogodišnjeg konkursa iz dizajna je Green design d.o.o. (www.greendesign.rs) iz Beograda, koji je ujedno i tema plakata, dok je za drugu kategoriju, vizuelni identitet – tema slobodna.

Fotografija je podeljena u dve kategorije, serijska i pojedinačna fotografija, i u ovim oblastima tema je slobodna.

PDP convention će četvrti put biti održan kao međunarodni studentski kongres grafičkih tehnologija (štamparstva, dizajna i fotografije), a ove godine počasno mesto zauzele su još dve oblasti – veb dizajn i strip.

Tematika ovogodišnjeg kongresa je “Smart & Green”, čime se podstiče razmišljanje na temu očuvanja i zaštite životne sredine.

PROPOZICIJE KONKURSA – DIZAJN

PLAKAT
Sadržaj rada ne sme da propagira rasnu, versku, nacionalnu ili bilo kakvu drugu diskriminaciju.
Tema plakata je kompanija Green Design d.o.o.
Plakat treba da sadrži logo Green Design (preuzeti logo ne menjati) i da primarna boja bude zelena.

VIZUELNI IDENTITET
Rad iz ove kategorije sadrži 4 segmenta:
– Zaštitni znak (logo) i/ili logotip
– Primena zaštitnog znaka na poslovno pismo (memorandum)
– Primena zaštitnog znaka na vizitkartu
– Primena zaštitnog znaka na koverat
Vizuelni identitet se može praviti za postojeću ili za izmišljenu kompaniju.
*Napomena: Tekst opisa rada koji sledi važi samo za konkurs vizuelnog identiteta
Ukoliko na konkurs aplicirate sa rešenjem vizuelnog identiteta kompanije koja već koristi vaše rešenje, organizaciji kongresa je potrebno dostaviti dokument koji potvrđuje da ste Vi autor tog rešenja.

FORMAT
PLAKAT Rad slati u .EPS ili .PDF formatu, u High Quality Print kompresiji. Raditi u CMYK okruženju, u formatu B2 (500x700mm), font je opcioni.
Logo Green Design možete preuzeti OVDE
Pored ostalih boja obavezno koristiti sledeće boje:
zelena:
cmyk: 55, 20, 100, 0
rgb: 124, 160, 56
plava:
cmyk: 70, 16, 0, 0
rgb: 41,169, 225
ljubicasta:
cmyk: 35,100, 35, 10
rgb: 157, 31, 96
narandzasta:
cmyk: 0, 50, 100, 0
rgb: 246, 146, 32

VIZUELNI IDENTITET
Rad slati u .EPS ili .PDF formatu, u High Quality Print kompresiji. Raditi u CMYK okruženju. Poslati rad treba da sadrži dve A3 strane:
– Na prvoj A3 strani treba da se nalazi:
1. Zaštitni znak i/ili logotip u originalnim bojama
2. Crno-bela varijanta zaštitnog znaka
3. Negativ varijanta zaštitnog znaka
– Na drugoj A3 strani se nalazi:
1. Memorandum
2. Vizitkarta
3. Koverat
BROJ RADOVA U svakoj kategoriji student može da konkuriše sa najviše tri rada. Dozvoljeno je da student konkuriše u više od jedne kategorije

KAKO APLICIRATI? Popuniti prijavu koja se nalazi na ovom sajtu. U prijavi šaljete svoj rad najkasnije do 18.04.2011. godine. Naziv fajla (vaše ime i prezime) predstavlja naziv Vašeg rada i taj naziv može biti korišćen na svim mestima na kojim bude prezentovan Vaš rad.

ŽIRI
SELEKCIONI ŽIRI Stručna selekciona komisija će od pristiglih radova izabrati radove koji će biti izloženi na izložbi studentskih radova u okviru PDP convention. Troškove štampanja radova koji će biti izloženi snosi organizator. Radovi koji ne zadovoljavaju propisane tehničke karakteristike neće ući u konkurenciju.

NAGRADNI ŽIRI Stručni nagradni žiri će od radova izabranih od selekcionog žirija izabrati po tri najbolja rada u svakoj kategoriji.
Odluka nagradne komisije, kao i odluka selekcione komisije je definitivna i neće biti predmet diskusije.

NAGRADE I PRIZNANJA
Svi autori radova koji su izloženi na izložbi dobiće sertifikat koji potvrđuje učešće na kongresu.
Pobedniku konkursa DIZAJN u kategorijama Plakat i Vizuelni identitet nagradu dodeljuje Green Design d.o.o. u iznosu od 300€. Drugo i treće plasirani učesnici na navedenim konkursima nagrađuje organizator PDP Convention nagradama iznenađenja.
Diplomu za osvojeno I, II i III mesto će dobiti radovi koji su po mišljenju nagradnog žirija najbolji.
Neophodno je da dobitnici nagrada budu prisutni u vreme dodele istih. Ukoliko osoba nije prisutna, organizator zadržava pravo da nagradu dodeli sledećem plasiranom po odluci žirija.

PROPOZICIJE KONKURSA – FOTOGRAFIJA

Studentski kongres iz oblasti štampe, dizajna, fotografije, web-a i stripa, PDP convention raspisuje konkurs iz oblasti fotografije u dve kategorije: pojedinačna fotografija i serija fotografija.

OPIS RADA
Vaš rad se sastoji iz fotografija koje šaljete u elektronskoj prijavi rada i koje služe za izradu Zbornika PDP convention radova.

FORMAT
Radovi koji se šalju u aplikaciji treba da budu dimenzija 250x380mm, u JPEG ili TIFF formatu, u 300 dpi.

BROJ RADOVA
POJEDINAČNA FOTOGRAFIJA Svaki student može da konkuriše sa najviše tri fotografije.
SERIJA FOTOGRAFIJA Svaki student može da konkuriše sa najviše tri serije fotografija. Svaka serija treba da sadrži 2-6 fotografija.
Dozvoljeno je da student konkuriše u više od jedne kategorije.

KAKO APLICIRATI? Popuniti prijavu koja se nalazi na ovom sajtu. Prijavu sa uploud-ovanim fotografijama je potrebno dostaviti najkasnije do 18.04.2011. godine. Naziv fajla predstavlja naziv Vašeg rada i taj naziv može biti korišćen na svim mestima na kojim bude prezentovan Vaš rad.

ŽIRI
SELEKCIONI ŽIRI Stručna selekciona komisija će od pristiglih radova izabrati radove koji će biti izloženi na izložbi studentskih radova u okviru PDP convention. Radovi koji ne zadovoljavaju propisane tehničke karakteristike neće ući u konkurenciju. Ukoliko prijavite seriju fotografija, selekcioni žiri zadržava pravo mogućnosti da odabere samo neku od fotografija iz serije koja će na kongresu biti izložena u kategoriji pojedinačne fotografije.
NAGRADNI ŽIRI Stručni nagradni žiri će od radova izabranih, od strane selekcionog žirija, izabrati po tri najbolja rada u svakoj kategoriji.
Odluka nagradne komisije, kao i odluka selekcione komisije je definitivna i neće biti predmet diskusije.

NAGRADE I PRIZNANJA
Svi autori radova koji su izloženi na izložbi dobiće sertifikat koji potvrđuje učešće na kongresu.
Diplomu za osvojeno I, II i III mesto će dobiti radovi koji su po mišljenju nagradnog žirija najbolji.
Nagradu dodeljuje organizator prvoplasiranom. Neophodno je da dobitnik bude prisutan u vreme dodele nagrada. Ukoliko osoba nije prisutna, organizator zadržava pravo da nagradu dodeli sledećem plasiranom po odluci žirija.
*Napomena:
– Nakon odluke selekcionog žirija svi prijavljeni učesnici će primiti obaveštenje o odluci.
Učesnici koji su prošli selekciju u obavezi su da fizički pošalju fotografije. Obaveštenje će sadržati detaljno uputstvo o načinu slanja.

U toku su, inače, promotivne cene paketa za smeštaj učesnika i posetilaca. Period promotivnih cena paketa traje do 31. marta, dok je uplatu potrebno izvršiti do 7. aprila, a detalje je moguće naći na sajtu PDP convention (www.pdpconvention.com)

(SEEcult.org)

 

Slične vesti