14.6 C
Belgrade
30/05/2023
poezija proza region

KONKURS No.1: AUTORI ZA AUTORE – POEZIJA/PROZA 2010.g.

Jezik, nacionalnost i/ili seksualna orijentacija nisu upitni.
PJESME: Potrebno je dostaviti isprintane pjesme sa šifrom poštom (ne više od 100 i ne manje od 70 pjesama) na adresu u Sarajevu, gl.i odg. urednika Izdavačke kuće DHIRA, Kusnacht, Švajcarska – Sabahudin Hadžialić, Ul. Grbavička 32, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina. U posebnoj koverti dostaviti 30 KM (16 Eura/Evra) za potrebe čitanja, odnosno troškove dostave članovima Stručnog žirija Izdavačke kuće DHIRA. Pored objave najboljeg rada u tiražu do 300 primjeraka, nagrađeni autor/ica dobija svoju prezentaciju na WWW kao i prigodnu diplomu uz organizaciju predstavljanja knjige u Sarajevu. Rok za dostavu radova je od 15.7 do 31.08.2010.g. Također je potrebno u posebnoj koverti dostaviti rješenje šifre.

Najbolji rad će biti objavljen u roku od dva mjeseca od dana objave rezultata krajem septembra 2010.g.

PRIČE: Potrebno je dostaviti isprintane priče (ne duže od 30 redaka- 1 stranica A4 formata) sa šifrom (ne više od 100 i ne manje od 50) na adresu u Sarajevu, gl.i odg. urednika Izdavacke kuce DHIRA, Kusnacht, Švajcarska – Sabahudin Hadžialić, Ul. Grbavička 32, 71000 Sarajevo. U posebnoj koverti dostaviti 30 KM (16 Eura/Evra) za potrebe čitanja, odnosno troškove dostave članovima Stručnog žirija Izdavačke kuće DHIRA. Pored objave najboljeg rada u tiražu do 300 primjeraka, nagrađeni autor/ica dobija svoju prezentaciju na WWW kao i prigodnu diplomu uz organizaciju predstavljanje knjige u Sarajevu. Rok za dostavu radova je od 15.7 do 31.08.2010.g. Također je potrebno u posebnoj koverti dostaviti rješenje šifre.

Najbolji rad će biti objavljen u roku od dva mjeseca od dana objave rezultata krajem septembra/rujna 2010.g.

Autorska prava nagrađenih radova su u vlasništvu DHIRA, Kusnacht, Švajcarska. U slučaju da nagrađeni autor/ica sljedeće (Drugo-II) izdanje knjige želi objaviti kod drugog Izdavača na prostoru Jugoistočne Evrope ili dalje, u tom slučaju, u skladu sa sloganom AUTORI ZA AUTORE, Izdavačka kuća DHIRA, Kusnacht, Švajcarska bez naknade ustupa Autorsko pravo za takve potrebe.

Molimo vas da ne dostavljate E-mailom vaše radove – isključivo poštom.

PR DHIRA SWISSE
http://dhirasbk.weebly.com/

Slične vesti