4.5 C
Belgrade
04/02/2023
Srbija

Konkurs Moderne galerije Lazarevac

Moderna galerija Lazarevac raspisuje konkurs za samostalne, autorske i grupne izložbe, kao i umetničke projekte za izlagačku sezonu 2011.godine. Prijave za konkurs sa potrebnom dokumentacijom poslati do 15. avgusta 2010.godine.
Poželjno je da prijave budu u elektonskom formatu galerija@veze.net modernagalerijalazarevac@yahoo.com

Prijava treba da sadrži:

1. Opšte podatke o autoru (ime i prezime, adresa, e-mail, telefon i ukoliko postoji internet prezentacija)
2. Koncept izložbe
3. Fotografije radova koji bi bili izloženi i podaci o njima (naziv, tehnika, dimenzije ili trajanje i godina nastanka)
4. Profesionalna biografija (duža verzija)
5. Tehnička specifikacija (broj potrebnih postamenata, stakala, DVD, ekran i dr)
6. Ukoliko je potrebno, linkove za dodatne zvučne, video i internet prezentacije
7. Predlog dodatnih programa (ukoliko ih planirate) tokom trajanja Vaše izložbe – razgovor o izloženim radovima, javno vođenje kroz izložbu, radionica i sl.

Poželjan je opis postavke izložbe, kao i kratka informacija o dosadašnjem radu. Takođe je poželjno da fajl prezentacije sa fotografijama bude u PDF formatu koji ne treba da prelazi 800kb. Ukoliko ne postoji mogućnost elektronskog slanja, prijavu sa naznakom ZA KONKURS GALERIJE možete poslati poštom na sledeće adrese:

Moderna galerija Lazarevac
ul.Karađorđeva 29
15500 Lazarevac
ili
Centar za kulturu Lazarevac
ul.Hilandarska 2
11550 Lazarevac

Prijavu je moguće predati i lično, u prostorijama Moderne galerije svakog radnog dana (sem ponedeljka) od 9-20 časova, subotom i nedeljom od 9-15 časova. Ukoliko prijavu dostavljate u štampanoj verziji, možete dostaviti i katalog neke od prethodnih izložbi. Rezultati konkursa biće saopšteni do kraja septembra 2010. godine. Konkursni materijal se ne vraća, izuzev na molbu autora (naznačiti u prijavi). Uslovi izlaganja i obaveze izlagača definišu se naknadno, ugovorom.

Za sve dodatne informacije kontaktirati: Dušana Rajšić, likovnog umetnika-urednika likovnog programa, na telefon: 060/ 67 67 622 ili Darinku Stanojević, kustosa – urednika likovnog programa, na telefon: 060/ 67 67 636 ili putem e-mail adrese: darastanojevic@yahoo.com i modernagalerijalazarevac@yahoo.com

Slične vesti