0.5 C
Belgrade
28/01/2023
poezija region Srbija

Konkurs “MAGIJA”

Cute Girl with Love LetterKnjiževni klub kulturno umetničko društvo
“MLADOST”
Raspisuje konkurs “MAGIJA”
za neobjavljenu ljubavnu i rodoljubivu poeziju
Uslovi konkursa:
Pesme mogu biti na srpskom, hrvatskom,crnogorskom i bosanskom jeziku (sa kvačicama č,ć,đ,š,ž,), a ukoliko stvarate na drugim jezicima, uz orginal poslati prevod na jedan od navedenih jezika.
– Potrebno je poslati po JEDNU neobjavljenu pesmu do 32 stiha, u tri primerka potpisane šifrom ( sa naznakom rodoljubiva ili ljubavna)
Rešenje šifre (ime i prezime, adresa, kontakt telefon, e-mail adresa, kratka biografija) poslati uz pesmu ili priču u posebnoj koverti, na adresu :
Pesnici mogu učestvovati u obe kategorije. Radove slati na adresu:
( za književni konkurs „MAGIJA“)
Kulturno umetničko društvo „Mladost“
ulica:Stanoja Bunuševca 11v
18000 Niš, Srbija
Sve dodatne informacije na email:kudmladost.ni@gmail.com
Konkurs traje od 22.juna 2013.god. do 15.septembra 2013 godine.
Manifestacija će se održati početkom novembra, kada će biti i promovisan zbornik koji će se štampati od prispelih i odabranih radova.,.Na manifestaciju ćemo pozvati do 70 autora zastupljenih u zborniku., a biće podeljene i nagrade koje se sastoje od diploma i pohvala.. Tačan datum i vreme održavanja manifestacije će biti naknadno objavljeni.
– Radovi poslati na konkurs se ne vraćaju, a za objavljene radove se ne plaća honorar.

Slične vesti