0.5 C
Belgrade
28/01/2023
konkursi za mlade autore region Srbija vizuelne umetnosti

Konkurs Galerije mladih Macut za izlagačku sezonu 2012

Galerija mladih Macut raspisuje KONKURS za izlagačku sezonu 2012. godine, za samostalne i grupne izložbe, autorske izložbe i umetničke projekte koji će se realizovati u izlagačkoj sezoni 2012. godine. Pravo učešća imaju svi domaći i strani mladi autori do 35 godina starosti.

Konkursni materijal treba da sadrži:

Formular (koji možete preuzeti ovde klikom na formular i na sajtu Akademije umetnosti Novi Sad, www.akademija.uns.ac.rs )

Kratku biografiju (do 500 reči)

Predlog projekta ( opis/ koncept izložbe u pisanoj formi)

Do 10 reprodukcija radova koji se predlažu za izložbu

Projekte razmatra Umetnički savet Galerije mladih Macut. Umetnički savet će o pristiglim radovima odlučivati do 01.04.2012. godine, a učesnici konkursa će biti informisani u elektronskoj formi ili telefonom. Konkursna dokumantacija se ne vraća.

Dokumentaciju kandidati mogu dostaviti na e-mail: galerijamladihmacut@gmail.com ili poštom na adresu:

JP SPC Vojvodina ,,Galerija mladih Macut 2012″- sa naznakom za KONKURS, Sutjeska 2, 21 000 Novi Sad

Rok za podnošenje prijave je do 26.03.2012.

Sve bliže informacije na telefon: 069/ 2003 843

Slične vesti