4.4 C
Belgrade
01/12/2022
Srbija

Konkurs Galerije Centra za kulturu Rakovica

Zainteresovani stvaraoci likovne i vizuelne umetnosti – akademski umetnici, likovni kritičari i teoretičari savremene umetnosti mogu podneti materijal i dokumenta za konkurs za samostalne izložbe i autorske projekte za 2011. godinu u Kulturnom centru Rakovica od 6.- 20. septembra 2010. godine.

Dokumentacija za konkurs treba da sadrži sledeće:

3-5 radova (nije obavezno),

reprodukcije radova koji se predlazu za izložbu, materijal može biti snimljen na fotografijama ili na CD-u (sa informacijama o tehnici i dimenzijama radova),

koncepcija izložbe u pisanoj formi,

profesionalna biografija sa kontakt podacima (adresa, telefon, e-mail),

katalozi sa samostalnih i grupnih izložbi.

Dokumenta i radovi za konkurs se mogu predati u Centru, svakog radnog dana, od 9  do 15 časova, a posle 15 časova se mogu ostaviti u galeriji, kod obezbeđenja Centra.

Dokumenta i radove možete poslati i poštom na adresu:

Centar za kulturu Rakovica (Za konkurs 2011)

Miška Kranjca 7

11090 Beograd

Savet će pregledati konkursni materijal do  kraja septembra 2010. godine, a učesnici konkursa će  biti informisani u pisanoj formi ili telefonom, o rezultatima konkursa najkasnije dve nedelje po završetku konkursa.

Pravo učešća na konkursu imaju likovni i vizuelni umetnici prvenstveno sa teritorije Republike Srbije, koji stvaraju u različitim medijima savremene vizuelne prakse. Prioritet u razmatranju konkursnog materijala imaju umetnici  koji su završili studije na nekom od umetničkih fakulteta u zemlji ili u inostranstvu. Konkursni materijal će biti izabran prema  programskoj politici Likovne galerije.

Savet i galerija Centra će u program uvrstiti i predstavljanje umetnika po pozivu, kao i gostujuće izložbe umetnika.

Detaljnije informacije o konkursu i uslovima izlaganja u galeriji Kulturnog centra Rakovice, zainteresovani mogu dobiti na telefon: 35-94-641, ili putem e-mail adrese: kcrakovica@gmail.com.

Slične vesti