6.5 C
Belgrade
27/03/2023
Srbija vizuelne umetnosti

Konkurs Galerije art55 za izlagačku 2015. godinu

art55(Prijave se primaju do 24. oktobra 2014. godine)

Galerija art55 raspisuje konkurs za izložbe i druge umetničke projekte za izlagačku sezonu 2015. godinu. Pravo učešća na konkursu imaju domaći i strani autori/grupe autora.

Popunjenu prijavu za konkurs sa potrebnom dokumentacijom dostaviti do 24. oktobra 2014. godine na adresu: Galerija art55, Ćirila i Metodija 17a, 18000 Niš, ili poslati na E-mail: galerija@art55.rs

Dokumentacija

  • Lični podaci
  • Kontakt adresa, telefon i E-mail
  • Katalozi sa samostalnih izložbi ili po najmanje 5 fotografija radova sa izložbi
  • Detaljna umetnička biografija
  • Koncept umetničkog projekta
  • Tehnički opis umetničkog projekta(dimenzije radova, materijal, tehnički, materijalni i ljudski resursi)
  • Potrebno je dostaviti 10 reprodukcija radova koji se predlažu za izložbu sa naznačenim dimenzijama, tehnikom i godinom nastajanja(materijal može biti na fotografijama ili na CD-u, u JPG formatu)

Konkurs traje do 24.10.2014. godine. Dostavljene prijave razmatraće Programski savet Galerije Art5, a rezultati će biti poznati do 08. 11. 2014. godine.

Napomena:

Nepotpun konkursni materijal ili materijal koji je stigao nakon naznačenog roka neće biti razmatran.

Konkursna dokumentacija se ne vraća.

 

 

Programski savet Galerije Art55

 

 

 

Kontakt:

      Galerija art55

      Ćirila i Metodija 17a

      18000 Niš

      Tel:            018 240307

      E-mail:     galerija@art55.rs

      Web:        www.art55.rs

 

Radno vreme galerije:

      radnim danom:          09.30 -19.00h,    subotom: 09.30-14.00h

Slične vesti