1.1 C
Belgrade
08/02/2023
film Srbija

Konkurs DOB-a za nove projekte u umetnosti i kulturi

Početak:
1 Sep 2011Dom omladine Beograda poziva umetnike, formalne i neformalne umetničke grupe, udruženja, asocijacije i nevladine organizacije, da prijave na konkurs projekte koji afirmišu nove vrednosti u umetnosti ili nove vidove promocije kulturnih vrednosti.

Pravo učešća na konkursu ograničeno je na autore koji imaju do 30 godina.

Osim inovativnosti, predloženi projekti biće vrednovani i s obzirom na njihovu aktuelnost, atraktivnost za mlađu publiku, profesionalnost u njihovoj realizaciji, materijalno-tehničku izvodljivost i, posebno, s obzirom na to koliko doprinose profilisanju DOB-a kao kulturnog centra koji promoviše savremenu umetnost i druga polja kulture i demonstrira modernu prezentaciju kulturnih vrednosti.

Projekti mogu biti ograničeni na jednu umetničku disciplinu, ali i multidisciplinarni, a što se njihovih autora i realizatora tiče, mogu biti individualni, ali i koprodukcije na nacionalnom ili međunarodnom nivou.

Izabrani projekti biće realizovani u Domu omladine ili u odgovarajućim eksterijerima na teritoriji Beograda, a njihova priprema i realizacija ne mogu trajati duže od godinu dana.

Predložena forma i produkcioni okvir radova i projekata ne mogu se menjati nakon predaje konkursne dokumentacije .

Ranije realizovani projekti, kao i školski/studentski radovi, neće biti uzeti u razmatranje.

Tri najbolja projekta biće uvrštena u program Doma omladine u 2012. godini.

Rok za prijave je 20. septembar 2011.

Obrazac prijave za konkurs može se preuzeti OVDE ili u prostorijama Doma (Makedonska 22/IV), radnim danima od 10 do 16 časova.

Prijave na konkurs mogu se dostaviti poštom, na adresu: Dom omladine Beograda, Makedonska 22/IV, 11000 Beograd (sa naznakom: Konkurs za nove ideje) ili elektronskom poštom, na adresu: office@domomladine.org (sa naslovom poruke: Konkurs za nove ideje).

Prispele prijave razmatraće stručna komisija, a rezultati konkursa biće objavljeni na sajtu Doma omladine (www.domomladine.org) i u štampanim medijima do polovine oktobra 2011. godine.

Konkurs je, kako je naveo DOB, nastavak inicijative iz 2010. godine koju je pokrenuo u želji da animira kreativne i talentovane mlade ljude, koji imaju poteškoća da realizuju svoje ideje.

“I do sada, Dom omladine bio je institucija otvorena za sve kvalitetne umetničke projekte i ideje, a naročito eksperimentalne i inovativne. U novoj sezoni saradnju sa mladim umetnicima želimo i da formalizujemo kroz raspisivanje Konkursa za nove projekte, a tri najbolje ideje biće realizovane tokom 2012. godine. Na ovaj način, pored saradnje sa nevladinim sektorom započete 2006. godine u okviru Magacina u Kraljevića Marka, želimo da pružimo priliku i ostalim formalnim i neformalnim grupama i pojedincima, da uz podršku Doma omladine realizuju svoje kvalitetne ideje”, naveo je DOB u tekstu konkursa.

Prošle godine na konkursu su izabrani projekti: Festival samoorganizovanih horova i izložba dizajnerske grupe A3.

Kao kulturni centar koji svoje programe kreira prevashodno za mlade i u saradnji sa njima, Dom omladine u renoviranim programskim prostorijama, pored obnavljanja svih aktivnosti koje su zaštitni znak te institucije, želi da znatno proširi svoje aktivnosti na nove umetničke prakse i nove saradnike. U novom Domu omladine svi uslovi su na vrhunskom nivou, a tri sale sa različitim kapacitetima i tehničkim resursima mogu da zadovolje potrebe realizacije najrazličitijih programskih sadržaja, navedeno je u tekstu konkursa.

(SEEcult.org)

Kraj konkursa:
20.Sep.2011

Slične vesti