2.8 C
Belgrade
29/11/2022
časopisi Crna Gora proza vesti

Konkurs časopisa ‘’AVLIJA’’ za najbolju priču

AvlijaRožaje – Časopis za kulturu, književnost i društvene teme “AVLIJA” iz Rožaja raspisao je međunarodni konkurs/natječaj za najbolju neobjavljenu priču u regionu za 2011. godinu.

Konkurs je otvoren od 01. do 31. decembra 2011. godine.

Autori koji žele da konkurišu trebaju poslati najviše tri priče.

Prijavljene priče mogu biti napisane na bosanskom, srpskom, hrvatskom ili crnogorskom jeziku (ćiliricom ili latinicom, ekavicom ili ijekavicom).

U slučaju da autori pišu na nekom od drugih jezika (romski, albanski, makedonski, slovenački itd.) uz original poslati prijevod na jedan od navedena četiri jezika.

Priče šaljite na e-mail: avlija.rozaje@gmail.com

Žiri će dodijeliti 3 nagrade za najbolju neobjavljenu priču:

• Prva nagrada 100 EUR

• Druga nagrada 70 EUR

• Treća nagrada 50 EUR

Sve tri nagrađene priče biće objavljene u dvobroju 3 i 4 časopisa ‘’AVLIJA“ u januaru 2012. godine.

Ostali autori poslatih priča biće kontaktirani oko pristanka da se njihovi radovi nađu u elektronskom broju časopisa.

Rezultati konkursa biće objavljeni 15. januara 2012. godine  na sajtu www.konkursiregiona.net kada će biti saopštena imena pobjednika/ca.

USLOVI KONKURSA:

– Slati samo radove koji nijesu ranije objavljeni u bilo kakvom štampanom ili elektronskom obliku (internet).

– Svaki autor/ka može poslati do tri priče.

– Priče na crnogorskom jeziku smatraćemo prihvatljivim za konkurs samo ukoliko ne sadrže dva nova slova uvedena 2009. godine.

– U istom Word fajlu, zajedno sa pričama, poslati i kratku biografija autora sa osnovnim podacima: ime i prezime, adresa stanovanja, e-mail adresa i mobilni telefon.

PREPORUKE:

– Tekstove šaljite u Word formatu – *doc ili *docx.

– Sve priče šaljite u jednom fajlu, koji trebate nasloviti imenom autora (ne naslovima priča).

– Kucajte slova č, ć, dž, š, đ i ž.

– Očekivana dužina priče 5-12.000 karaktera (ali to nije limit).

– Novčane nagrade biće dodijeljene u eurima ili u protivvrijednosti valute države iz koje je nagrađeni autor.

– Redakcija časopisa ‘’AVLIJA“ i žiri ne snose odgovornost u slučaju zloupotrebe autorskih prava prijavljenih priča na konkursu od strane učesnika ili trećih osoba.

– Učešćem na konkursu, svi učesnici/ce pristaju na uslove konkursa.

Za dodatna pojašnjenje u vezi konkursa možete se obratiti na e-mail: avlija.rozaje@gmail.com.

NAPOMENA 1: Redakcija časopisa ‘’AVLIJA“ se opredijelila da se radovi ne šalju pod šifrom kako bismo olakšali slanje autorima koji se ne služe najbolje e-mailom a i iz razloga što će od strane sekretara redakcije članovima žirija biti dostavljene pristigle priče oštampane bez navođenja imena autora.

NAPOMENA 2: Priče se šalju isključivo elektronskom poštom na e-mail: avlija.rozaje@gmail.com i očekujte potvrdu da smo Vaš mejl primili. Ukoliko se desi da Vam ne potvrdimo prijem mejla u roku od 48 sati od slanja, molimo Vas da priče pošaljete ponovo ili da nas kontaktirate.

Slične vesti