25.1 C
Belgrade
08/06/2023
kolumne region

Kolumna Edina Sarača: Balkan 2 (hermeneutička sudbina)

Na govornom području Balkana
Koji obuhvata takozvane SHBCG jezike
Književna scena se može podijeliti na tri skupine.
Prva je skupina čitalaca koji čitajući  djela  nenapisana
Njihovim zvaničnim jezikom glasno tvrdi i uporno ponavlja
Da ne razumije to što čita.
Druga skupina ne tvrdi da ne razumije to što čita
Ali smatra da je to, njima razumljivo, napisano na pogrešnom jeziku.
Treča skupina čitalaca i razumije i prihvata sve što čita
Kao svoje, i kao svačije.
Problem ove skupine je u činjenici da ih gore prve dvije navedene skupine
Ne razumiju,
Niti oni razumiju te skupine.

Sve tri skupine pišu jezikom kojim govore.

Na govornom području Balkana koji obuhvata takozvane SHBCG jezike
Postoji još jedna skupina koja ne pripada književnoj sceni
Ali se zbog njenog odnosa prema jeziku,
I ne zanemarujući činjenicu da je ona književnosti apriorna,
Da književnost o njoj piše, treba  navesti kao dio te književne scene,
Kao njenu hermeneutičku sudbinu.
Ta skupina uglavnom ne čita, a i ako čita radi to najčešće sasvim slučajno
Ili kada nema šta da radi.
Osnovna karakteristika ove skupine, kad je jezik u pitanju,
Jeste da sebi ne postavlja pitanja o jeziku samom.
Tako određen odnos prema jeziku dopušta toj skupini da sve razumije,
I Srpski, i Hrvatski, i Bosanski i Crnogorski jezik.
Zlobnici kažu da upravo zbog toga tako malo i čita.

Slične vesti