4.9 C
Belgrade
02/02/2023
film region Slovenija

Kočevska filmska jesen 2015

vezenina_logoKočevska filmska jesen je filmski festival kojega je 2013 prvi put organizovao Savez kulturnih društava Kreativnog centra Vezenina.

Festival se profilira kao festival glazbenog filma.

Uslovi za učešće

Filmovi mogu sudjelovati bez obzira na dužinu.

U obzir dolaze igrani, dokumentarni, kratki, animirani i eksperimentalni filmovi.

Filmovi ne smiju biti stariji od tri godine (snimljeni moraju biti poslije početka 2012. godine).

Za svako djelo treba navesti naslov i ime autora.

Filmove treba poslati na DVD ili poslati link za dostup do servera.

Na jednom mediju mora biti samo jedan film istog autora ili producenta.

Svi filmovi morajo imati engleske titlove.

Poslani DVD će ostati u arhivu festivala i nećemo jih vratiti.

Zadržavamo prava da dobijene materiale upotrijebimo za potrebe festivala.

Prijave koje su nepoptpune, nepravilne ili su poslane nakon naznačenog roka nećemo uzeti u obzir.

Prispjele filmove će za konačno prikazivanje ocijeniti i izabrati selektori festivala.

Tročlani žiri će na festivalu pregledati i nagraditi tri filmska djela.

Organizator će prispjele filmove zadržati u svojem arhivu.

 

 

P R I J A V N I C A

 

Naslov filma:

Engleski naslov:

Godina produkcije:

Kategorija (zaokruži):      dokumentarni      kratki     igrani           eksperimentalni            animirani

Dužina filma:

Kratki sinopsis (do 500 znakova):

 

Režija:

Scenarij:

Glazba:

Fotografija:

Kostimografija:

Maska:

Montaža:

Zvuk:

Glumci:

 

Format u kojem je bio film snimljen (zaokruži):

Film:         35 mm             16 mm             S8 mm

Video:       Beta SP          Digi Beta         mini DV     DVCAM      HD   Mobilni telefon                                                                                                  Fotoaparat      S-VHS

 

Prijavitelj projekta:

E-mail:

Adresa:

S potpisom potvrđujem da sam ispunio sve moralne i materialne obaveze do koautora filma i dozvoljavam upotrebu jednominutnog odlomka iz prijavljenog filma za potrebe promocije festivala.

Datum:

Potpis:

Obavezni dodaci koje ćete poslati sa DVD ili po elektronskoj pošti kopri234@gmail.com:

  • Dvije fotografije iz filma u digitalnom obliku, 300 dpi, RGB u .jpg
  • Novija fotografija režisera/režiserke, 300 dpi, RGB u .jpg
  • Biografija i filmografija režisera/režiserke

 

Uz film obavezno priložite izpunjenu prijavu.

Filmove treba poslati najkasnije do 1. 8. 2015na adresu:

Kreativno središče VEZENINA

Ljubljanska 7a

1330 Kočevje

(Za KFJ Film Festival)

Informacije:

kopri234@gmail.com

jure.bradesko@gmail.com

Slične vesti