14.6 C
Belgrade
30/05/2023
film region Slovenija

Kočevska filmska jesen 2014.

kocevjeKočevska filmska jesen je filmski festival kojega je 2013 prvi put organizovao Savez kulturnih društava Kreativnog centra Vezenina.

Tematsko polazište ovogodišnjeg festivala je Glazba i otpor. Za to imamo barem dva razloga. Jedan je posljedica činjenice da je upravo glazba u našoj sredini već tradicionalno snažan element kulturnog identiteta. Osobito suvremena rock glazba. U gradu imamo najmanje 25 stalnih glazbenih skupina koje povezuju više od 200 ljudi u okviru zajedničkih projekata i formiranja zajedničkog identiteta, ali i kritične misli.

Otpor kao tematsko polazište je možda najvažniji sadržaj kojega možemo direktno ili indirektno da povežemo sa glazbom. A u tom sadašnjem trenutku nam se čini da je za našu lokalnu okolinu – u kojoj su prisutni rigidni mehanizmi djelovanja društva kojima periferna udaljenost čak i godi – još važnija ideja da to možemo prevazići, da se je moguće takvim stvarima oduprijeti i da imamo reference za tu ideju. Film može tu ideju da predstavi na jedinstveni i najsudbonosniji način.

 

Uslovi za učešće

Tema ovogodišnjeg festivala je Glazba i otpor.

Filmovi mogu sudjelovati bez obzira na dužinu.

U obzir dolaze igrani, dokumentarni, kratki, animirani i eksperimentalni filmovi.

Filmovi ne smiju biti stariji od tri godine (snimljeni moraju biti poslije početka 2011. godine).

Za svako djelo treba navesti naslov i ime autora.

Filmove treba poslati na DVD ili poslati link za dostup do servera.

Na jednom mediju mora biti samo jedan film istog autora ili producenta.

Svi filmovi morajo imati engleske titlove.

Poslani DVD će ostati u arhivu festivala i nećemo jih vratiti.

Zadržavamo prava da dobijene materiale upotrijebimo za potrebe festivala.

Prijave koje su nepoptpune, nepravilne ili su poslane nakon naznačenog roka nećemo uzeti u obzir.

Prispjele filmove će za konačno prikazivanje ocijeniti i izabrati selektori festivala.

Tročlani žiri će na festivalu pregledati i nagraditi tri filmska djela.

Organizator će prispjele filmove zadržati u svojem arhivu.

 

P R I J A V N I C A

 

Naslov filma:

Engleski naslov:

Godina produkcije:

Kategorija (zaokruži):     dokumentarni     kratki     igrani           eksperimentalni           animirani

Dužina filma:

Kratki sinopsis (do 500 znakova):

 

Režija:

Scenarij:

Glazba:

Fotografija:

Kostimografija:

Maska:

Montaža:

Zvuk:

Glumci:

 

Format u kojem je bio film snimljen (zaokruži):

Film:         35 mm             16 mm             S8 mm

Video:       Beta SP         Digi Beta         mini DV     DVCAM     HD   Mobilni telefon                                                                                                 Fotoaparat     S-VHS

 

 

Prijavitelj projekta:

E-mail:

Adresa:

 

S potpisom potvrđujem da sam ispunio sve moralne i materialne obaveze do koautora filma i dozvoljavam upotrebu jednominutnog odlomka iz prijavljenog filma za potrebe promocije festivala.

Datum:

Potpis:

Obavezni dodaci koje ćete poslati sa DVD ili po elektronskoj pošti kopri234@gmail.com:

–       Dvije fotografije iz filma u digitalnom obliku, 300 dpi, RGB u .jpg

–       Novija fotografija režisera/režiserke, 300 dpi, RGB u .jpg

–       Biografija i filmografija režisera/režiserke

 

Uz film obavezno priložite izpunjenu prijavu.

Filmove treba poslati najkasnije do 15. 8. 2014. na adresu:

Kreativno središče VEZENINA

Ljubljanska 7a

1330 Kočevje

(Za KFJ Film Festival)

 

Informacije:

kopri234@gmail.com

jure.bradesko@gmail.com

 

Slične vesti