22.9 C
Belgrade
18/06/2024
esejistika poezija proza region Srbija

Književni konkurs Ulaznica 2017. za NEOBJAVLJENE priče, pesme i eseje

Časopis Ulaznica i Gradska narodna biblioteka

„Žarko Zrenjanin“ iz Zrenjanina

raspisuju:

 Književni konkurs Ulaznica 2017

za NEOBJAVLJENE priče, pesme i eseje

 

Pravo učešća na književnom konkursu Ulaznica 2017 imaju svi autori/ke koji pišu na bhsc jeziku.

Radovi se primaju do 15. septembra 2017. godine na adresu Gradska narodna biblioteka „Žarko Zrenjanin“, Trg slobode 2, 23000 Zrenjanin, Srbija, sa naznakom: za Konkurs Ulaznica 2017

 Radovi se ne mogu slati putem e-maila. Tekst se smatra objavljenim ukoliko se nalazi u knjizi, časopisu i/ili na internetu pre objavljivanja saopštenja žirija Književnog konkursa Ulaznica 2017.

Otkucani ili odštampani radovi potpisuju se šifrom, a rešenje šifre sa ličnim podacima, adresom, brojem telefona i e-mail adresom autora/ke šalje se u posebnoj koverti koja se prilaže uz radove.

Očekuje se da stigne najviše do 5 pesama, 3 priče i 3 eseja, s tim da je moguće konkurisati u sve tri kategorije. Dužina pojedinačne priče ili eseja ne može da prelazi 10.000 slovnih mesta, uključujući i razmake. Rukopisi se šalju u tri primerka. Rukopisi se ne vraćaju.

Odluku o nagradama koje se sastoje od novčanog iznosa, diplome i objavljivanja u posebnom broju Ulaznice doneće žiri koji će imenovati redakcija časopisa.

Proglašenje dobitnika i uručenje nagrada obaviće se na završnoj svečanosti u Gradskoj narodnoj biblioteci „Žarko Zrenjanin“, u Zrenjaninu, u petak, 15. decembra 2017. godine, u 19 časova. Tom prilikom biće promovisan broj Ulaznice u kojem će biti objavljeni nagrađeni i pohvaljeni radovi.

Za bliža obaveštenja obratite se na telefon +38123566210 ili na e-mail adresu zrulaznica@gmail.com

Slične vesti