3.6 C
Belgrade
04/02/2023
esejistika poezija proza region

Književni konkurs Ulaznica 2012

Časopis Ulaznica i Gradska narodna biblioteka „Žarko Zrenjanin“ iz Zrenjanina raspisuju:
Književni konkurs Ulaznica 2012
za NEOBJAVLJENE priče, pesme i eseje

Pravo učešća na književnom konkursu Ulaznica 2012 imaju svi autori/ke koji pišu na bhsc jezicima.

Radovi se primaju do 15. septembra 2012. godine na adresu Gradska narodna biblioteka „Žarko Zrenjanin“, Trg slobode 2, 23000 Zrenjanin, Srbija, sa naznakom: za Konkurs Ulaznica 2012. Radovi se ne mogu slati putem e-maila.

Otkucani ili odštampani radovi potpisuju se šifrom, a rešenje šifre sa ličnim podacima, adresom, brojem telefona i e-mail adresom autora/ke šalju se u posebnoj koverti koja se prilaže uz radove. Očekuje se da stigne najviše do 5 pesama, 3 priče i 3 eseja. Dužina pojedinačne priče ili eseja ne može da prelazi 20.000 karaktera. Rukopisi se šalju u tri primerka. Rukopisi se ne vraćaju.
Odluku o nagradama koje se sastoje od novčanog iznosa, diplome i objavljivanja u posebnom broju časopisa Ulaznica doneće žiri koji će imenovati redakcija časopisa. Proglašenje dobitnika i uručenje nagrada obaviće se na završnoj svečanosti u Gradskoj narodnoj biblioteci „Žarko Zrenjanin“, u Zrenjaninu u petak, 14. decembra 2012. godine. Tom prilikom biće promovisan broj Ulaznice u kojem će biti objavljeni nagrađeni radovi.
Za bliže obaveštenja obratite se na telefon +38123566210 ili na e-mail adresu zrulaznica@gmail.com

Slične vesti