-0.4 C
Belgrade
29/03/2023
proza Srbija

Književna nagrada „Andra Gavrilović“ 2010.

RESAVSKA BIBLIOTEKA SVILAJNAC raspisuje treći konkurs za književnu nagradu „Andra Gavrilović“ 2010. za pripovetku i savremenu književnu kritiku.
Nagrada se sastoji se iz povelje i novčanog iznosa. Dodeljuje se za najbolji rad u obe kategorije po oceni stručnog žirija. Svečano uručenje nagrade laureatima i promocija zbornika najuspešnijih radova – „Crte i reze 3“ – održaće se krajem februara 2011.g. u Svilajncu.
Uslovi konkursa:
* Na konkurs slati neobjavljene radove na srpskom jeziku
* Savremena književna kritika (eseji, prikazi, osvrti) odnosi se na izdavaštvo od 2000. do danas
* Jedan autor može poslati najviše 3 rada
* Slati odštampane radove, ne duže od 17 strana, u 3 primerka ( font ćirilica, Times New Roman, veličina 12, prored 1,5). Uz štampane primerke dostaviti rad i u digitalnom zapisu na CD-u
* Radovi se potpisuju šifrom, a rešenje šifre sa podacima o autoru (ime i prezime, adresa, broj telefona, e-mail ) i kratka biobibliografija šalje se u posebnoj koverti koja se prilaže uz radove
* Autor može da učestvuje samo pod jednom šifrom
* Konkurs je otvoren do 20.12.2010.
Adresa:
Resavska biblioteka
za književni konkurs
„Andra Gavrilović“
Trg heroja 19
35210 Svilajnac
035/321-531;323-272
e-mail: resbiblio@gmail.com

Slične vesti