22.2 C
Belgrade
04/06/2023
Bosna i Hercegovina drama esejistika poezija proza region

Јавни конкурс за књижевну награду „Чучкова књига“

ЈУ Народна библиотека  „Бранко Чучак“, Организациони одбор „Чучкови књижевни сусрети“ у Хан Пијеску темељом Одлуке о успостављању књижевне награде „Чучкова књига“ број 72-1/09 од 02. 10. 2009. године и Правилника о књижевној награди, расписује

Ј А В Н И   К О Н К У Р С

за књижевну награду „Чучкова књига“

1. Расписује се Јавни конкурс за књижевну награду „ Чучкова књига“ на којем могу   учествовати аутори са првом објављеном књигом у 2016. години и то из следећих књижевних родова: поезија, проза (приповјетка, новела, роман, есеј и др.) и драма.
На Јавни конкурс пријаву у име аутора могу послати и Издавачи.

2. Пријава на конкурс треба да садржи опште податке о аутору-име и презиме, мјесто и датум рођења, мјесто пребивалишта или боравишта и контакт телефон.

3. Уз Пријаву кандидат доставља четири (4) примјерка књиге.

4. Пријаве са потребним бројем примјерака књига достављају се на адресу: ЈУ Народна библиотека „Бранко Чучак“, ул.  Александра Карађорђевића бр. 6, 71 360 Хан Пијесак најкасније до 10. 02. 2017. године – контакт телефон: 057- 555- 300.

5. Примјерци достављених књига не враћају се подносиоцима пријава.

Slične vesti