26.1 C
Belgrade
10/06/2023
Srbija

Javna tribina „O REKOM-u“ u Nišu

Centar za razvoj civilnih resursa iz Niša poziva na javnu tribinu „O REKOM-u“, koja će se održati u sredu 22. februara od 17h u Media centru.

Na tribini će govoriti:
Nataša Kandić, izvršna direktorka Fonda za humanitarno pravo
Dragan Pjevač, Udruženje porodica poginulih i nestalih
Dragan Đorđević, Odbor za ljudska prava Niš, CHRIS mreža
Moderator tribine: Velibor Petković, novinar radija Beograd

Koalicija za REKOM okuplja više od 1500 organizacija civilnog društva, pojedinaca/ki iz svih država nastalih raspadom bivše SFRJ. Među njima su i udruženja roditelja i porodica nestalih osoba, veterana, novinara, predstavnika manjinskih etničkih zajednica, organizacija za zaštitu ljudskih prava i sl.
Koalicija za REKOM predlaže da vlade (ili države) osnuju REKOM, nezavisnu, međudržavnu Regionalnu komisiju za utvrđivanje činjenica o svim žrtvama ratnih zločina i drugih teških kršenja ljudskih prava počinjenih na teritoriji bivše SFRJ u periodu od 1991. do 2001.
Cilj REKOM-a je stvaranje tačnog, službenog i objektivnog zapisa o ratnim zločinima i drugim teškim povredama ljudskih prava, priznavanje žrtava i njihove patnje, kao i sprečavanje ponavljanja zločina.
Mnoge žrtve su ubijene u jednoj, dok počinioci žive u drugoj državi. Potrebna je međudržavna saradnja, koju posle ratova i masovnih kršenja ljudskih prava nije lako uspostaviti. Kako bi zaista došli do podataka o svim žrtvama, omogućili da se čuje glas žrtava i utvrdili objektivne činjenice o političkim i društvenim okolnostima koje su odlučujuće doprinele izbijanju ratova, potrebna nam je međudržavna, nezavisna i nepristrasna regionalna komisija.

Slične vesti