6.7 C
Belgrade
03/02/2023
izložbe Srbija

Izložba Veštice – istorija proganjanja

vesticeIzložba Veštice – istorija proganjanja nastala je kao rezultat tromesečne umetničke radionice na temu progona i nasilja kroz istoriju civilizacija.

Umetnici okupljeni oko Omen teatra i Centra za likovno obrazovanje – Šumatovačka svoje radove zasnovali su na procesu koji je razvijan na radionici, kao i na sopstvenom umetničkom senzibilitetu i percepciji fenomena progona.
Progon kao oblik ljudskog ponašanja star je koliko i čovek sam. Princip progona bio je prisutan u svim društvima kroz istoriju, bez obzira koliko su pojedine civilizacije bivale razvijene, koji im je geografski položaj ili koje im je bilo društveno uređenje ili religija. Centralna tema izložbe ne bavi se pojedinačnim primerima progona, već pokušava da opiše i razotkrije sisteme koji do progona dovode, te da ukaže na njihovu aktuelnost i u današnjim danima.
Namera projekta je da pokaže važnost i složenost teme progona koristeći dubinske i naučne analize, a rezultati tog istraživanja prerasli su u umetničke forme i izraze. Cilj procesa je pomoć društvu da u svim svojim segmentima (obrazovnim, kulturnim, naučnim, političkim i drugim) postane svesno rizika i opasnosti koje određeni oblici društvenog ponašanja nose, i tako na vreme prepozna situacije koje se mogu oteti kontroli i povesti ljude na put nasilja i mržnje.
Multimedijalna izložba, koja se sastoji iz dve paralelne postavke, teži ka prikazivanju procesa, specifičnih aspekata i razotkrivanju elemenata koji sačinjavaju konflikte, manipulacije, proganjanja… Analitički i istraživački pristup pri bavljenju raznim istorijskim materijalima i dokumentima imali su za cilj otkrivanje simboličke sfere nasilja i destrukcije koje se zasnivaju na depersonalizaciji žrtve. Učesnici projekta su transponovanjem tih simbola i sadržaja u svoju umetničku repliku stvorili novi jezik tumačenja i interpretacije. Ovim postupkom, a koristeći različite medije za svoj izraz, umetnici posmatraču omogućavaju da uoči složenost krizne društvene stvarnosti i da se odupre afektivnom i impulsivnom pravljenju izbora.
Postavka u Kulturnom centru REX je umetnički odgovor na paralelnu naučno-istraživačku postavku u Kulturnom Centru Beograda.

Omen teatar kakav danas postoji razvio se 1998. godine iz potrebe autorskog dela tima da nastavi i produbi istraživenje i eksperiment u sferi savremene umetnosti, naročito teatra, multimedija i njihovih tendencija. Kroz proces rada na novom jeziku simbola Omen teatar otkriva mogućnosti što tačnije i direktnije komunikacije. Omen se bavi proučavanjem i analizom odnosa pojedinca i društva, kao i čovekove potrage za sopstvenim identitetom. Koristeći savremene pozorišne tehnike i moderne tehnologije, a kroz multimedijalni pristup, Omen traga za novim pozorišnim i umetnickim formama i metaforama.

Šumatovačka – Centar za likovno obrazovanje je dobro poznata i priznata umetnička škola u našoj zemlji, eks-jugoslovenskom regionu, ali i u inostranstvu. Programske aktivnosti imaju za cilj da ostvare aktivno učešće Centra u kulturnom i umetničkom životu grada Beograda, da doprinesu povezivanju, razmeni, predstavljanju i promociji kulturnih i umetničkih sadržaja u cilju boljeg kvaliteta kulturnog života, međusobne saradnje i umrežavanja sa ostalim ustanovama i institucijama kulture i obrazovanja, kao i da doprinesu popularisanju rada samog Centra.

Slične vesti