5.4 C
Belgrade
05/12/2022
region Srbija vizuelne umetnosti

Izložba vajara Srbije 2013

ulus_2Vajarska sekcija Udruženja likovnih umetnika Srbije poziva vajare da prijave svoje učešće u Izložbi vajara Srbije 2013.

IZLOŽBA VAJARA SRBIJE je stalna domaća manifestacija  sa učešćem  izlagača koji profesionalno obavljaju vajarsku delatnost na teritoriji Srbije.

Projekt predstavlja najznačajnija ostvarenja savremene umetničke skulpture u zemlji nastale u periodu između dve izložbe.

Organizuje je programski savet ULUS Vajarske sekcije u saradnji sa muzejima, galerijama i ostalim kulturnim institucijama na našem prostoru, a u cilju predstavljana izuzetne produkcije iz oblasti vajarstva koju domaća scena ima i treba da prikaže na godišnjem nivou.

Članovi programskog saveta Izložbe vajara Srbije su :  Rade Marković, Mihailo Gerun, Božo Terzić, Marijana Popović i Zdravko Milinković.

Pravo učešća imaju svi članovi umetničkih udruženja ULUS, ULUPUDS, SULUV, ULUCG itd. i pojedinci koji se profesionalno bave vajarskom delatnošću.

Izložba vajara srbije 2013. biće realizovana u saradnji sa sledećim ustanovama:

Železnički muzej u Beogradu      18.05. – 18.06. 2013. godine. – Noć Muzeja

 Narodni muzej Kruševac                  01.07. – 21.07. 2013. godine. – Vidovdanske svečanosti

Očekujemo veliku posećenost obe izložbe obzirom da su uključene u važne gradske manifestacije.

Postoji mogućnost da se izložba realizuje i u Novom Sadu, a o detaljima, prijavljeni umetnici biće naknadno te blagovremeno obavešteni.

Prijavljivanje:

Prijava treba da sadrži popunjeni formular  koji zainteresovani autori mogu preuzeti sa internet stranice Udruženja likovnih umetnika i reprodukcije prijavljenih radova  u visokoj rezoluciji (minimum 300 dpi).

Reprodukcije radova Izložbe vajara Srbije 2013. organizatori će koristiti za štampanje kataloga izložbe i najavu u medijima. Katalog Izložbe vajara Srbije 2013. predstaviće svakog izlagača sa osnovnim podacima iz formulara prijave i sa reprodukcijom jednog izloženog dela.       Svakom izlagaču pripadaju tri  primerka kataloga besplatno.

Autori imaju prava da prijave 2 rada galerijskog formata ili jedan veći rad.

Autori nemaju prava da konkurišu radovima koji su bili izloženi na Izložbi vajara Srbije 2012. godine.

Popunjeni formular prijave i reprodukcije radova eksponata dostavljaju se najkasnije do 15. aprila 2013. godine isključivo elektronskom poštom poštom na adresu: izlozbavajarasrbije@gmail.com

Organizator će obavestiti autore o rezultatima selekcije najkasnije do 05. maja 2013. godine.

Selekciju radova vrši programski savet Izložbe vajara Srbije 2013.

 

Dostava i preuzimanje radova :

Dela izabrana za izložbu autori dostavljaju u Železnički muzej u Beogradu, Nemanjina br 6.

Datumi predvidjeni za prijem radova su 15. i 16. maj 2013. godine.

Autori dela dostavljaju lično, sopstvenim prevozom.

Ukoliko programski savet nakon pregleda prijava proceni da je pomoć oko prevoza neophodna, autori će blagovremeno biti obavešteni o toj opciji.

Nakon zatvaranja izložbe u Beogradu cela postavka će biti transportovana u Narodni muzej Kruševac. Transport organizuje programski savet Izložbe vajara Srbije u saradnji sa Narodnim muzejem u Kruševcu. Organizator se obavezuje da radove propisno opremi za transport.

U toku transporta i za vreme izložbe u Kruševcu radovi će biti osigurani.

Po završetku izložbe u Kruševcu autori će radove preuzeti u Umetničkom paviljonu Cvijeta Zuzorić u terminu koji će naknadno biti odredjen i saopšten autorima.

Autori ne mogu povući svoja dela u toku i posle selekcije.

Za vreme trajanja izložbe izlagači po pravilu ne mogu podići dela sa izložbe.

U izuzetnim slučajevima dozvolu može dati organizator na osnovu pismene molbe izlagača.

Kotizacija

Kotizaciju u iznosu od 1000.- dinara uplaćuju svi autori nakon saopšetanja rezultata selekcije.

Autori uplaćuju kotizaciju prilikom predaje radova licu odredjenom za prijem radova, ili na račun Udruženja likovnih umetnika Srbije prema sledećim propozicijama:

Korisnik : Udruženje likovnih umetnika Srbije (ULUS)

   Mali Kalemegdan br 1, 11000 Beograd

Svrha plaćanja : Kotizacija za Izložbu vajara Srbije 2013.

Tekući račun : 355-1029312-90

Za sve dodatne informacije autori se mogu obratiti na e mail :

izlozbavajarasrbije2013@gmail.com

ili na brojeve telefona :

+ 381 64 469 3686  Marijana Popović

+ 381 65 348 4108  Rade Marković

Slične vesti