2.8 C
Belgrade
29/11/2022
Bosna i Hercegovina izložbe region vizuelne umetnosti

Izložba Mikrostories

U Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske,17.maja sa početkom u 20 sati bit će otvorena izložba “Microstories-konteksti savremene ženske umjetničke prakse nakon dvijehiljadite“.

Publika će imati priliku pogledati radove Sandre Dukić,Margarete Kern,Irme Markulin i Borjane Mrđa.

Izložba je osmišljena na način da se problematizira kontekst politike rodnih identiteta savremene ženske umjetničke prakse.Može se sagledati sa više aspekata.Sa jedne strane,karakteristiše je sama tematika umjetničkih radova,njihova okrenutost prema malim temama i ličnoj intimi,odnosno privatnosti sagledanoj kroz mikronarativ koji jeste određeni genius loci sa karakterističnom atmosferom i duhovnim prožimanjem određenog mjesta.U fokusu izabranih radova su oni usmjereni ka kritičkoj revalorizaciji prošlosti kao i refleksiji vlastite situiranosti u historijskim zbivanjima,rani-jem socijalističkom kontekstu,ali i preispitivanjima subjekta u okviru feminističke prostornosti kao i promišljanju feminističkog djelovanja u novim historijskim okolnostima.

S druge strane,termin microstories može da ima potpuno drugačiju dimenziju čitanja koja se sagledava kroz percepciju ženskih umjetničkih praksi Balkana i njihovoj užoj vizualizaciji na bosanskohercego-vački prostor.

Izabrane umjetnice koje sa svojim radovima učestvuju u ovom projektu karakteristiše poseban senzibilitet za mikrozajednicu,empatiju i emocionalnu angažovanost,odnosno sklonost ka blagom i intimnom ophođenju sa malim stvarnostima.

Izložba je financijski podržana iz sredstava FIGAP programa.

(Program za implementaciju Gender akcionog plana BiH 2009-2014,rezultat je saradnje Agencije za ravnopravnost spolova BiH-Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH,Gender Centra Federacije BiH i Gender Centra Republike Srpske.

Kustosica izložbe je mr.Sarita Vujković,a izložba će biti otvorena za posjetitelje do 17.juna 2012.godine.

Slične vesti