0.9 C
Belgrade
28/03/2023
region

Izašla nova knjiga pesama Miloša Ristića

Milos-Ristic---Raspadnik-(korice)Kritičar Miloš Ristić o pesniku Milošu Ristiću:

Peta zbirka poezije Miloša Ristića, RASPADNIK, objavljena je krajem oktobra 2014.godine. U pitanju je knjiga (106) pesama o raspadanju individue, pojedinca, pesničkog ,,ja“ sa jedne, i raspadanju društva, naroda, države, naciona, pesničkog ,,mi“, ,,vi“, ,,oni“, sa druge strane. Fizičko, psihičko, socijalno, duhovno, moralno, intelektualno, i svako drugo raspadanje okosnica je pesama koje nisu podeljene u cikluse već predstavljaju jedan anticiklus, zapravo urbanu poemu koja se raspada. ,,Raspadnik“ je koegzistentan pojmu ,,odmetnik“ ali je i opozit pojmu ,,rasadnik“-a, u širem idejnom i društvenom kontekstu. Knjigu je objavilo izdavačko društvo PRESING iz Mladenovca, kao i svih 6 od ukupno 7 knjiga Miloša Ristića. Urednik izdanja je Predrag Milojević, tiraž 100 primeraka. Stihovi su često predugački i nepovezani prividno, lascivni i banalni na prvi pogled. Nespojivo se grana u spojivo, celine se razdvajaju, fragmentarnosti umrežavaju, prepliću realizam i nadrealizam, čistota i blud. Logička i značenjska prenatrpanost sudara se pak sa izuzetno kraćim pesmama od po samo nekoliko stihova čineći i raspad forme i stila, odnosno nesklad između forme i značenja. Taj nesklad, raspad, kontradiktornost – življenja, mišljenja, postupanja, stvaranja, politike, istorije, građanstva, ljubavi – motivaciona je podloga RASPADNIK-a . . . Pre svega, u fokusu je socijalna poezija koja se katkada graniči sa sociopatijom, psihopatijom, u isto vreme i homeopatijom, defetizmom i depresijom, u krajnjem zbiru jednom izvrnutom ili obrnutom, buntovnom kalokagatijom, pri tom ne hoteći biti ,,sa one strane“ dobra i zla, niti biti ovoga drugoga ,,cveće“. Ta urbana, uvrnuta kalokagatija, predstavlja sklad ružnog i dobrog, ili, pak, spoj pokvarenosti i lepote. Defekt u svakom slučaju postoji i on je efekt i ekstrakt življenja, istine i neminovnosti . . .

Knjiga se može naručiti po ceni od 500 dinara uključujući poštanske troškove.

    Ваше име (обавезно)

    Ваша е-пошта (обавезно)

    Предмет

    Ваша порука

    Slične vesti