5.1 C
Belgrade
01/12/2022
izložbe Srbija vesti

INSTALACIJA „NASTOJ DA SE PREPOZNAŠ“ IVANE DAVIDOVIĆ

Foaje Kulturnog centra Pančeva
Vojvode Živojina Mišića 4, Pančevo

instalacija

NASTOJ DA SE PREPOZNAŠ

Ivana Davidović

25.10 – 06. 11. 2011.

otvaranje izložbe: 25. 10. u 19h

Nastoj da se prepoznaš

Instalacija Nastoj da se prepoznaš je objekat ili likovna studija, rađena od 2005. do 2010. godine (rad započet u Beogradu 2005, razrađen na postdiplomskoj Specijalizaciji na Akademiji lepih umetnosti u Atini, Grčka i završen 2010. godine u Beogradu), koja se bavi proučavanjem ljudskih strasti –  manifestovanih kroz apstraktne profile – portrete, koji su po svojoj formi, koloritu, samom tehnikom ili materijalom, čak i stilski, različiti. Jedan pokušaj autora da materijalizuje ljudske slabosti koristeći se likovnim sredstvima. Autentičnost (istinska srž), po mišljenju autora najbolje biva postignuta direktnom komunikacijom sa ljudima koji su takvih karaktera. Mada je insistirano  na spontanom upoznavanju,  a zatim  prepoznavanju, što je i glavni razlog tolikog trajanja stvaralačkog procesa od pet godina. Portreti tačnije profili postavljeni su u predratne poštanske sandučiće iz stambene zgrade. Drvena podloga u većini tih profila je osnova, a različite slikarske tehnike kao ulje i kombinovane tehnike, preko enkaustike (topli pčelinji vosak i pigmenti), mozaika, sve do tehnike topljenog stakla (fussing glass), redova olovki,  predmeta svakodnevne upotrebe, kako u administraciji tako i u stvaralaštvu, simbolišu vreme – ili konstantnost tih pojava u čovečanstvu. Korišćenjem odbačenih materijala, predmeti koji su nekad imali svoju funkciju, a sada zamenjeni – nadomešteni, u većini slučaja, sa ružnijom ili lošijom replikom, u instalaciji  dobijaju  novu lepotu, novu svrhu, novi smisao – metamorfoza ili sada tako neophodna – reciklaža. Reciklaža čovekove potrošačke svesti…

Ivana Davidović

Ivana Davidović rođena 1978. godine u Beogradu. Diplomirala 2003. godine na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu, na Odseku zidnog slikarstva, Smer konzervacija i restauracija. Završila je poslediplomsku specijalizaciju iz slikarstva u klasi Prof. Athanasiosa Christakisa (2005-2007.) na Akademiji lepih umetnosti u Atini kao I.K.Y. stipendista kao i specijalizaciju iz stakla u klasi Prof. Dr. Elefterisa Mistakasa 2007-2009. Magistrirala 2009. godine na Nacionalnom tehničkom univerzitetu u Atini, multidisciplinarni  program zaštite spomenika Fakulteta arhitekture i Fakulteta hemijskog inžinjeringa (Katedra za konzervatorsko–restauratorske intervencije i materijale). Dobitnik stipendije Vlade Republike Srbije. Dobitnik stipendije Vlade Demokratske Republike Grčke. Izvela 4 samostalna projekta, izlagala  na osam samostalnih i više οd petnaest grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Član je ULUPUDS-a od 2004. godine. Status samostalnog umetnika stekla je 2010. godine.

 

Samostalne izložbe

2010. Galerija Narodnog univerziteta u Vranju, izložba

2010. Likovni salonu Doma kulture Trstenik, izložba

2010. Narodni muzeja Užice Jokanovića kuća,  izložba

2009. Gradska galerija Mikonosa (Dimothiki Pinakothiki Mykonou, Grčka), izložba slika i stakla

2009. Ambasada Republike Srbije u Atini (Grčka), izložba slika od stakla

2006. Art Park Rodos (Grčka), izložba slika

2006. „Happy Gallery“ SKC-a u Beogradu, izložba slika

2003.  Kulturni centar Skijatosa, Galerija „Burghzi“ Skiatos (Grčka), izložba slika

2003. Caffe galerija „Stupica“, JDP u Beogradu, izložba slika

Ivanini radovi se nalaze u Narodnom muzeju Kine, Narodnom muzeju Užice i Narodnom univerzitetu Trstenik, privatnoj kolekciji Kraljevske porodice Karađorđević kao  i privatnim  kolekcijama u Srbiji, Grčkoj, Engleskoj, Italiji i Rumuniji, USA, Kanadi, Španiji…

 www.freewebs.com/ivanulaki

 

Slične vesti