4.6 C
Belgrade
31/01/2023
Srbija vesti

Individualne utopije nekad i sad – TV dokumentarci

Pozivamo Vas na otvoreni razgovor povodom premijernog prikazovanja TV dokumentaraca Centra za savremenu umjetnost – SCCA/pro.ba (Sarajevo) sa partnerima iz regije, Centar za nove medije_kuda.org (Novi Sad) i Tirana Institut za savremenu umjetnost – TICA (Tirana), produciranih u okviru projekta Individualne utopije nekad i sad.
Otvoreni razgovor će biti upriličen sutra, 26. juna od 12 do 13 sati u Kriterion Art House Cinema gdje će se predstavnicima medija omogućiti da se sretnu sa autorima i producentima kratkih TV dokumentaraca („Grah i riža“, „Crne mačke“, „Otvorene kasarne“, premijerno prikazivanje u BH i najavu za kratki dokumentarac radnog naslova „Nepokret“). Navedeni TV dokumentarci se realiziraju kao jedna od aktivnosti multidisciplinarnog regionalnog projekta Individualne utopije nekad i sad.
Učesnici:
1. Stefan Capaliku, autor „Grah i riža“ i „Crne mačke“ (Tirana)
2. Tina Finnas, producent i partner projekta u Albaniji, TICA „Grah i riža“ i „Crne mačke“ (Tirana/ Stockholm)
3. Zoran Pantelić i Branka Ćurčić, koautori i producenti, patneri projekta u Srbiji, kuda.org, „Otvorene kasarne“ (Novi Sad)
4. Nebojša Šerić Shoba, umjetnik, „Nepokret“ (New York/Sarajevo)
5. Enes Zlatar, autor i režiser, „Nepokret“, SCCA/pro.ba (Sarajevo)
6. Asja Hafner, autorka projekta i producentica, “Nepokret”, SCCA/pro.ba (Sarajevo)
7. Gost komentator: Amer Tikveša, Fondacija Mirovna akademija (Sarajevo)
8. Moderator: Saša Madacki, Centar za ljudska prava (Sarajevo)
U radnom okviru koji je postavljen samim naslovom projekta – “Individualne utopije nekad i sad – diskontinuitet generacijskog dijaloga ili šta nam je zajedničko?” fokus je usmjeren ka umjetničkim i kulturnim praksama i različitim medijskim fenomenima
(individualnim i kolektivnim) te njihovoj percepciji, vrijednovanju i uticaju koji imaju na iskustva društava u tranziciji iz perspektive različitih generacija.
Pored najave za TV dokumentarac „Nepokret“ čija je realizacija u toku, u produkciji SCCA/pro.ba, u kino sali Kriterion Art House Cinema prikazat će se i tri dokumentarca, u periodu od 13.30 do 15.00 sati.
1. OTVORENE KASARNE
produkcija: Centar_kuda.org & saradnici
Trajanje 27 minuta
novinar: Dragan Gmizić
snimatelji: Szilard Kovacs i Orfeas Skutelis
montaža: Csaba Polgar
muzika: Vladimir Rašković
arhitekte: Daniela Dimitrovska i Aleksandar Bede
Ideja TV emisije OTVORENE KASARNE usmjerena je na proces promjene namjene velikih vojnih kompleksa u Novom Sadu. U emisiji se nedvosmisleno ističe neophodnost demilitarizacije Grada, kroz komparativnu analizu sa primjerima iz regiona (Ljubljana, Pula) te se navode veliki potencijali i potrebe civilnog sektora za ovakvim prostorima. Uporedo s tim, prisutno je pitanje javnog dobra u odnosu na (netransparentni) proces privatizacije. Otvorene kasarne se, takođe, bave projekcijom i imaginacijom o mogućoj upotrebi vojne infrastrukture (nekada zatvorene, kontrolisane i nepristupačne), u korist zajedničkog interesa mnogih (kao javni, otvoreni i pristupačni prostori).
2. GRAH I RIŽA
Produkcija: TICA Autor: Stefan Capaliku Kamera i montaža: Florian Haxhihyseni
Dugo je grah bio, i još uvijek jeste, tradicionalna hrana Albanaca. Siromašni Albanci su umjesto mesa jeli grah. Tokom komunizma, Albanci su grah jeli i za doručak. Nikada ga nisu miješali sa drugom hranom na tanjiru. Jedino, tokom perioda razvijanja prijateljskih odnosa sa NR Kinom, u restoranima se pojavilo jelo u kojem je osnovnom sastojku, grahu, dodata riža. Riža se u Albaniji smatra tradicionalnom kineskom hranom. Jelo je nazvano „Miqesia“ (prijateljstvo). TV dokumentarac prati malu grupu Kineza, radnika u albanskom gradu Škodri.
3. CRNE MAČKE
Produkcija: TICA
Trajanje 27 minuta Autor: Stefan Capaliku Kamera i montaža: Florian Haxhihyseni
Radni naslov, katkog dokumentrca, Crne mačke, bio je ‘Nagost utopije’, a komponovan je iz dva dijela. U prvom dijelu bavi se istorijom nagosti i akta u albanskoj umjetnosti koja se, u neku ruku, može označiti čudnom zbog konzervativnog društva i komunističke diktature
kada je bila potpuno zabranjena. U drugom dijelu dokumantarca prati se svakodnevni život dva modela koja rade na Akademiji likovnih umjetnosti u Tirani. Žene, koje poziraju studentima, dolaze sa margine društva a posao kojim se bave njihova je privatna utopija.
Realizaciju TV emisija u sklopu projekta „Individualne utopije nekad i sad“, podržali su:
Švajcarski program za kulturu za Zapadni Balkan
Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje APV
ECF – Evropska kulturna fondacija
ERSTE Stiftung,
OSF, BH
više o projektu: www.pro.ba/utopia

Slične vesti