4.5 C
Belgrade
04/02/2023
sajam knjiga 2010

Igor Marojević potpisuje i poklanja knjige

Igor Marojević: Nikad mi se nije sviđala predstava o piscu koji sa bezbedne distance moralno podučava publiku, čoveku koji je mušičavi boem (starinska varijanta termina „dendi“) i poslednji javni delatnik što u neuređenom društvu pokušava da održi značaj institucije ugleda. Potonje je, naravno, prilično protivrečno: „ugled“ se u ovom slučaju održava distancom, nedostupnošću za sve osim po pravilu za kakav klan i, naravno, političare. Uglavnom, kad se sve te predstave ukrste: pisac je čovek koji je – bilo u vizijama manje upućenog sveta bilo da je to kod nas još uvek stvarno većinski slučaj – krajnje nestabilna osoba, koja lavira od poniznosti do arogancije i čak svojevrsne neuračunljivosti, što je neulepšan naziv za pokušaj da se dosegne genijalno-vračka ravan, mada je s druge strane, kad je reč o svakodnevici, on nekako malouman… Sve u svemu, u pitanju je zakasnela i vulgarizovana interpretacija bodlerovskih devetnaestovekovnih predstava.
Sa druge strane, piscu koji nema vremena ni nekih drugih uslova za ispijanje kafe sa klanovima ni dodvoravanje političarima, ne ostaje baš mnogo izbora. Ako želi da bude prisutan iako se odrekao raznih vidova moći – klanovsko-političke ušuškanosti i učešća u predstavi o vračkoj prirodi literate – to još jedino može da postigne preko publike. Dotični izbor je časniji utoliko što publika čini jedini nekorumpiran segment književnog života, jer ulaže u piscu po sopstvenom izboru. Otuda ulog treba da bude obostran: na primer, pisanje ovakvih blogova. Lično mi je podsticajna takva društvena „pozicija“ pisca jer on ako na nju pristane, samom svojom dostupnošću demistifikuje predstavu o nekakvoj posebnoj prirodi autora. Na kraju krajeva, kao i svaka demistifikacija, i ova neizostavno nosi i izvesnu dozu (kritičke) svesti.
Ne znam kako bih pred Sajam knjiga drugačije ilustrovao tvrdnju o sopstvenoj dostupnosti osim ponudom SVIM ZAINTERESOVANIM ČLANOVIMA OVE GRUPE DA SE 31. OKTOBRA OD 15 DO 16H NA ŠTANDU „LAGUNE“ UPOZNAMO I DRUŽIMO. PRVA TRI ČLANA KOJI OD TRI POSLE PODNE U NEDELJU DOĐU NA ŠTAND DOBIĆE BESPLATAN – I, NARAVNO, POTPISAN – PRIMERAK MOG POSLEDNJEG IZDANJA ROMANA „DVADESET I ČETIRI ZIDA“. ONI KOJI SU ZAINTERESOVANI DA KUPE NEKU OD MOJIH KNJIGA, DOBIĆE POSEBAN POPUST.
Dobrodošli.

Izvor: http://www.facebook.com/topic.php?topic=16970uid=111744494461

Slične vesti