1.1 C
Belgrade
08/02/2023
NVO sektor region Srbija stalni konkursi

Hartefakt fond – obaveštenje o grant programu

hartefaktO fondaciji: Hartefakt fond (HF) je Hartefakt je nezavisna regionalna fondacija koja podstiče razvoj odgovornog mišljenja i delanja kroz kreativnu i kritičku razmenu. Hartefakt podržava i sprovodi programe koji preispituju i osnažuju položaj manjina i marginalizovanih društvenih grupa, pomaže izgradnju regionalnog javnog i kulturnog prostora na novim osnovama, zagovara i sprovodi projekte sa ciljem izgradnje partnerstva između civilnog i javnog sektora, podržava produkciju kritičkog i odgovornog umetničkog i kulturnog stvaralaštva HF je osnovan 2009. godine; kroz program malih grantova do sada je podrzano preko 60 organizacija iz Bosne i Hercegovine, Srbije i sa Kosova. Hartefakt je namenjen prodršci novih i svežih društveno angažovanih projekata u oblasti gradjanskog aktivizma i umetnosti.

O konkursu: Konkurs za projekte otvoren je u toku cele godine. Osnovne informacije o izgledu i sadržaju aplikacije mogu se naći na sajtu fondacije, u saradnji sa HF timom moguće je organizovati konsultacije oko pisanja projektne aplikacije. HF tim samoinicijativno ohrabruje umetnike, orgranizacije i grupe koje prepoznaje kao potnecijalne grantije da apliciraju za grant.

Iznos: Najveći iznos donacije koju HF dodeljuje je 5 000 USD.

Ciljevi programa: Secifični ciljevi Hartefakt grant programa su:

  • Podrška projektima koji ohrabruju međusobno upoznavanje, komunikaciju i dijalog između kulturnih,  umetničkih, aktivističkih, političkih scena zajednica u regionu
  • Podrška relevantim umetnicima (organizacijama) koji u svom radu ispituju posledice izolacije pojedinaca ili grupe ljudi koja nastaje usled ignorisanja i nepravednog tretiranja od strane društva; umetnika koji političku angažovanost sprovode negujući kritički pristup prema proklamovanim političkim ciljevima podvrgavajući ih preispitivanjima, sumnjama ili direktnom negiranju.
  • Podrška malim organizacijama i udruženjima na lokalnom nivou koje omogućavaju širenje umetničih sadržaja do zapostavljenih populacija – one čije su mogućnosti da dožive umetnost ograničene zbog geografije, nacionalnosti ili ekonomije
  • Podrška u uspostavljanju dijaloga između manjine i većine kroz podršku i promociju projekata koji se bave marginalizovanim grupama

Informacije o izgledu aplikacije i projektima koje smo do sada podržali možete pronaci na našoj web adresi:

http://heartefact.org/procedure-2/

http://heartefact.org/category/uspesneprice/

Slične vesti