4.6 C
Belgrade
31/01/2023
fotografija Srbija

Green Balance

01. ORGANIZATOR
Art Balance (Beograd), Centar za foto i filmsku kulturu Srba (Beograd), Public Events (Beograd)
Partner projekta: Canon

02. UČEŠĆE
Pravo učešća imaju fotografi iz celog sveta

03. TEMA
(A) EKOLOGIJA – ugrožavanje i zaštita životne okoline
(tema se odnosi na ekološke poremećaje uzrokovane ljudskim ili prirodnim faktorima, lokalnog ili globalnog karaktera, odnosi se na najrazličitije primere-zagadjivanje vazduha, nagomilavanje otrovnog i teško razgradivog otpada, ugrožavanje opstanka životinjskih i biljnih vrsta, epidemije, prenaseljenost, manjak hrane, suše, poplave, itd…Takodje, tema se odnosi i na primere zaštićene i očuvane životne sredine).
Koncept izložbe za ovu temu je da se najrazličitijim primerima ekoloških poremećaja prikaže realnost tamnije strane života na našoj planeti, zatim primerima očuvanog prirodnog okruženja prikaže ona lepša strana i naposletku da se prikaže i mogući kreativni odgovor autora na ovu temu.
Na autoru je da odluči da li će sve četiri dostavljene fotografije na ovu temu biti bez većih obrada ili neka od njih podrazumevati i foto manipulaciju, ali ukoliko prilažete četiri fotografije, obavezno je da minimum dve budu bez većih obrada i foto manipulacije, a druge dve mogu da budu Vaš kreativni odgovor na ovu temu u obliku koji podrazumeva i foto manipulaciju.
(B) SLOBODNA
04. BROJ RADOVA I PRIJAVA
Maksimalan broj radova je četiri (4) po temi, kolor ili crno-beli radovi u digitalnom obliku, dimenzija 20×30cm u 300 pixels/inch i JPG formatu
– Prijava koju treba da popunite i pošaljete, nalazi se u formularu propozicija u PDF formatu koji možete preuzeti na 6 različitih jezika
– Radovi koji nemaju uredno popunjenu prijavu neće biti žirirani
– Radovi moraju biti obeleženi istovetno kao u prijavi
– Radovi koji budu odabrani od strane žirija, biće otprintani u formatu 20×30cm i izloženi na izložbi u
galeriji O3ONE i galeriji Centra za foto i filmsku kulturu Srba u Beogradu
– Urađene fotografije ostaju na trajno čuvanje, zajedno sa prispelim CD-ovima, u arhivi organizatora
– Sva autorska prava zadržava autor
Organizator će se potruditi da do zaključenja konkursa obezbedi još neke vredne nagrade, o čemu ćete moći da se informišete na ovom sajtu.

05. KATALOG-KOTIZACIJA
Svi autori koji su učestvovali na konkursu i uplatili kotizaciju dobijaju obavezno katalog. Kotizacija je obavezna za sve učesnike izložbe i iznosi 1.000 dinara, a za članove FSS-a je 800 dinara. Za devizno plaćanje iznos kotizacije je 10 eura (15 $). Kotizacija je jedinstvena za obe teme. Radovi autora koji ne uplate kotizaciju neće biti žirirani. Novac za kotizaciju može da se šalje sa CD-om ili uplatiti na dinarski ili devizni račun Art Balance. Kotizacija se može uplatiti i na poseban devizni račun putem MONEYBOOKERS. Uputstva za plaćanje nalaze se pod rednim brojem 13 u formularu koji možete skinuti u PDF formatu.

06. IDENTIFIKACIJA
U folderu svake fotografije treba staviti sledeće podatke: Ime autora i naziv fotografije na jednom od zvaničnih FIAP jezika (ili neka druga identifikacija), koji mora odgovarati nazivu koji je označen u prijavi.

07. ŽIRI

Radove će ocenjivati stručni žiri u sastavu: 1.Dragan Mirković MF,EFIAP (Srbija)   2.Miroslav Predojević MF (Srbija)
3.Boro Rudić MF (Makedonija)   4.Steva Sekerić KMF(alternativni član žirija)

08. NAGRADE
Specijalna nagrada: CANON EOS 7D koju je obezbedio partner projekta Canon
Biće dodeljeno 6 medalja FIAP (2 zlatne, 2 srebrne i 2 bronzane),  3 medalje FSS (1 zlatna, 1 srebrna i 1 bronzana), 6 medalja Salona (2 zlatne, 2 srebrne i 2 bronzane),  12 pohvala FIAP i 6 pohvala Salona. Organizator će se potruditi da do zaključenja konkursa obezbedi još neke vredne nagrade, o čemu ćete moći da se informišete na sajtu www.artbalance.org

09. PRIMEDBE
Organizator može koristiti izložene radove za reprodukciju u katalogu i za promovisanje SALONA bez plaćanja naknade. Organizator će sa odabranim i otprintanim fotografijama za salon, pažljivo postupati i zajedno sa prispelim CD-ovima uredno arhivirati i čuvati u arhivi, ali ne može preuzeti odgovornost za štetu CD-a nastale u transportu prilikom dolaska do organizatora.

10. KALENDAR IZLOŽBE
– prijem radova do 15.09.2010.
– žiriranje 25.09.2010. do 08.10.2010.
– dostava rezultata e-mailom svim autorima 12.10.2010.
– izložba odabranih fotografija u Beogradu u galeriji O3ONE od 01. do 07. Novembra 2010. i galeriji CFFKS od 07. do 14. Novembra 2010.
– dostava kataloga, nagrada i pohvala autorima do 30.11.2010.
11. DOSTAVLJANJE RADOVA:
a) CD sa radovima autora zajedno sa prijavom i kopijom uplatnice mogu se slati poštom na adresu: Gordana Hajnović, Dositejeva 19, 11000 BEOGRAD,  REPUBLIKA SRBIJA   ili
b) radovi se mogu slati i e-mailom office@artbalance.org uz prijavu i dokaz o uplati kotizacije, ali treba voditi racuna da u jednom e-mailu fajl ne sme da pređe 5Mb, što onda podrazumeva slanje fotografija u više e-mailova.
12. KONTAKTI: Tel. +381 11 2166612, +381 63 8092009, +381 63 8537429
e-mail: office@artbalance.org sve informacije možete naci na sajtu: www.artbalance.org

13. PLAĆANJE KOTIZACIJE:
Kotizaciju u dinarima možete uplatiti na tekući račun broj:  160-335564-50
Primalac: Art Balance, adresa: Dositejeva 19, Beograd, svrha uplate – kotizacija.
Iznos kotizacije je 1.000 din (za članove Foto saveza Srbije iznos je 800 din).
Uputstva za devizno plaćanje nalazi se u formularu koji možete skinuti u PDF formatu.

Slične vesti