-2.4 C
Belgrade
05/02/2023
region Srbija vizuelne umetnosti

Galerija savremene umetnosti Smederevo raspisuje konkurs za izlagačku sezonu 2013.

Galerija savremene umetnosti Smederevo
raspisuje konkurs za izlagačku sezonu 2013.

Potrebno je dostaviti:

– portfolio i idejnu koncepciju (preporučljivo u elektronskoj formi)
– kataloge prethodnih izložbi

Adresa:
Muzej u Smederevu (za umetnički savet Galerije),
poštanski fah 126, 11300 Smederevo

ili na e-mail:
sdgalerija@yahoo.com
subject: Za umetnički savet Galerije

Sve imformacije se mogu dobiti na:
Galerija 026 614 595
mr Nataša Radosavljević Kuzmanović, kustos 063 372760
Milan Marković, kustos 064 844 9 550

Konkurs je otvoren do 15. juna 2012. godine.

Slične vesti