6.5 C
Belgrade
28/03/2023
fotografija Srbija vizuelne umetnosti

Fotokonkurs “Topola – uspomene i sećanja“

topolaold3Konkurs je pre svega namenjen posetiocima Topole koji su imali prilike da posete naš grad, ali i svima onima koji u svojim porodičnim arhivama imaju fotografije koje su načinili sami ili su došle u njihov posed prilikom posete Topoli.

Pravila konkursa:

– Na nagradni konkurs može se poslati najviše dve fotografije (bilo poštom ili elektronskim putem), ali na samo jedan od ova dva načina.
– Na adresu Kulturnog centra Topola, Bulevar vožda Karađorđa b.b., 34310 Topola, poslati izrađene fotografije, sa (okvirnom) godinom nastanka iste, kao i ime, prezime, adresu i broj telefona učesnika koji je šalje. Takođe, fotografije je moguće poslati i elektronski, na e-mail adresu Kulturnog centra Topola, kctopola@open.telekom.rs, sa naznakom „Za foto konkurs“, sa (okvirnom) godinom nastanka iste, kao i ime, prezime, adresu i broj telefona učesnika koji je šalje.
– Fotografije poslate elektronskim putem moraju biti u jpg/jpeg/gif formatu, dok fotografije poslate poštom nemaju ograničenja dimenzija. Na fotografijama su dozvoljene jedino korekcije boje i oštrine. Fotografije koje budu imale druge vrste intervencija neće biti prihvaćene.
– Konkurs je otvoren od 31. marta do 31. maja 2014. godine.

– Nagrade će pobednicima biti dodeljene tokom maja 2014. godine, a pobednici će blagovremeno biti obavešteni o ishodu konkursa.
– Organizator konkursa zadržava pravo da prihvati ili ne prihvati fotografiju za koju smatra da ne odgovara temi konkursa ili koja tehnički ne zadovoljava minimum kriterijuma koji određuje konkurs, bez posebnih objašnjenja.
– Organizator ima pravo na korišćenje svih pristiglih fotografija u okviru konkursa za promociju foto konkursa u bilo kom obliku i u bilo kom mediju, kao i za buduće objavljivanje u svrhu promocije opštine Topola kroz izradu publikacija, brošura, razglednica, suvenira, bilborda i slično. Pri tome će organizator nastojati da navede ime autora, ali ne odgovara ukoliko to uredništvo drugog medija ne učini. Pri ovakvom korišćenju Organizator se oslobađa od bilo kakvih potraživanja od strane Autora fotografija na konkursu.
– Stručni žiri će ocenjivati pristigle fotografije i odabrati pobednike.
– Odluke žirija su konačne, a pravo tumačenja propozicija ima Organizator. Organizator ne snosi odgovornost za eventualno kopiranje, neovlašćeno objavljivanje i sl. prispelih i objavljenih fotografija.
– Molimo sve da se pridržavaju uslova konkursa, jer će u suprotnom biti diskvalifikovani.

Autorska prava:

– Učesnici koji kandiduju fotografije na konkurs moraju imati neotuđivo autorsko pravo na te fotografije koje je definisano važećim zakonima o autorskim pravima. Organizatori se odriču odgovornosti u slučaju povrede autorskih prava strane trećeg lica. Ukoliko organizatori posumnjaju da neko postavlja fotografiju na koju nema autorsko pravo, mogu zatražiti dodatni dokaz o autorstvu ili bez dodatnog objašnjenja diskvalifikovati taj rad iz daljeg takmičenja.
– Slanjem fotografija učesnici prenose autorska prava na organizatore na način da Kulturni centar Topola ima pravo na korišćenje svih objavljenih fotografija za potrebe promocije ovog foto konkursa u bilo kojem obliku i na bilo kojem mediju.
– Autori su takođe saglasni da Kulturni centar Topola ima pravo na korišćenje svih objavljenih fotografija u svrhu promocije opštine Topola: izradu publikacija, brošura, razglednica, suvenira, bilborda i slično. Pri ovakvom korišćenju izabranih fotografija organizatori se oslobađaju od bilo kakvih potraživanja od strane autora. Gde je to moguće, organizatori će nastojati da navede ime autora korišćenih fotografija.

Slične vesti