18 C
Belgrade
29/05/2023
fotografija

Fotografkinje

Početak:
21 Feb 2012
Kraj konkursa:
28 Feb 2012

Fotoklub Rijeka treću godinu za redom organizuje izložbu fotografija povodom Međunarodnog dana žena. Na izložbi mogu učestvovati samo žene autorke. Tema nije žena kako je to uobičajeno u ovakvim prilikama. Smatrajući da je taj model već potrošen, Fotoklub Rijeka želi da promoviše ženu kao autora, a same autorke odlučuju o temi i sadržaju svojih fotografija.

Fotoklub Rijeka želi da takvim pristupom naglasi da je žena kao autor sasvim ravnopravna i prisutna u radu, a ne, kao što je neki tretiraju, samo kao motiv, što je često na granici neukusa i zloupotrebe. Stav organizatora konkursa je u duhu savremenog društva u kojem žena ravnopravno učestvuje u svim područjima ljudske aktivnosti. I zato je iznad i ispred svega žena subjekt, a ne žena objekt.

Na konkursu mogu da učestvuju ravnopravno sve fotografkinje bez obzira jesu li članice Fotokluba Rijeka ili nekog drugog kluba, ili pak nisu članice niti jedne fotografske udruge.

Članice Fotokluba Rijeka plaćaju kotizaciju 30 kuna, a sve ostale 60 kuna. Uplata se vrši na žiroračun Kluba: Erste banka 2402006-1100135039 (u rubriku “svrha uplate” treba upisati: Fotografkinje Rijeke, u rubriku “model” treba upisati 00, a u “poziv na broj” upisati svoj OIB).

Autorke, učesnice konkursa, svojeručnim potpisom na prijavnici potvrđuju autentičnost snimljene fotografije, te preuzimaju odgovornost za sadržaj prijavljenih fotografija.

Svaka fotografkinja predstavlja svoju stvaralačku osobnost; to znači da je tema slobodna.

Svaka autorka treba da preda CD sa šest fotografija u JPG formatu.

Fotografije trebaju biti potpisane rednim brojem, ime i prezime autorke, te naziv fotografije. Priloženi CD služi selektoru za odabir fotografija i koncipiranje izložbe.

Poželjno je da se prilože fotografije koje još nisu izlagane u Rijeci.

Po pregledu i odabiru fotografija članice će biti pravovremeno obaviještene kako bi mogle izraditi povećanja za izložbu.

CD se može predati radnim danom od 17 do 20 sati i subotom od 10 do 13 sati do 28. februara (veljače) u Galeriji Principij. Uz CD treba predati ispunjenu prijavnicu i kopiju uplate kotizacije, te biografiju u štampanom obliku.

Organizator će štampait katalog koji svaka učesnica dobija besplatno.

Dodatne informacije moguće je dobiti na mob: 095 913 17 69; odnosno posredstvom adrese fotoklubrijeka@net.hr

Slične vesti