22.2 C
Belgrade
04/06/2023
fotografija region

Foto konkurs Generacijske razlike

Najradije bi otkačio/la staricu? Ili bi joj radije prepustio/la mesto u autobusu? Staromodne haljine te nerviraju, ili i ti rado oblačiš poderani kožni kaput svoga oca? Mama te ne pušta u disko, jer ni nju nisu puštali… ali ti si se zarekao/la da ćeš svoje dete, kada ga budeš imao/la, puštati.

„U moje vreme…” – često bi rekli baba, deda ili roditelji. Sećaš li se kako si se nekada zbog toga ljutio/la? Ili sada već i ti sastavljaš slične rečenice kada klinci u prodavnici gurajući se stanu ispred tebe?

Da li su se promenili naši odgovori na generacijske razlike? Da li smo se približili ili smo se udaljili jedni od drugih? Šta za tebe znači različitost? Šta za tebe znači promena? Šta to može da znači onima koji idu ispred tebe, odnosno onima koji dolaze posle tebe? Postoje li društvene, verske i kulturne vrednosti koje se nasleđuju kroz generacije? Jesi li tolerantan/na prema različitostima svojih prethodnika i naslednika ili ne?

Bezbroj pitanja koja čak i pojedinačno imaju literaturu obima čitave biblioteke.

Kako bi ti odgovorio/la?

Fotografski Fond Slika&Tekst (KépÉsSzöveg Fotográfiai Alapítvány) se bavi ovim oblastima i postavlja pitanje mladima, pripadnicima/ama triju nacija u Srbiji, Rumuniji i Mađarskoj, kakav bi odgovor dali na gorenavedena pitanja koristeći se fotografijom?

Uslovi učešća na konkursu:

1. Konkurs je namenjen studentima/kinjama Akademija umetnosti ili Viših umetničkih škola u Srbiji.
2. Na konkurs se prijavljuje sa radovima nastalim posle 1. januara 2008. (radovi rađeni za sam konkurs imaju prednost). Radove kontrolišemo prema metapodacima.
3. Učešće na otvaranju izložbe u Segedinu, 5. novembra 2010. godine, kao i učešće u stručnim razgovorima nakon otvaranja izložbe. Organizator konkursa snosi troškove puta i boravka.
4. Učesnici/ce imaju mogućnost da na stručnom forumu, koji predstavlja sastavni deo konkursa, održe predavanje o svom radu na mađarskom ili engleskom jeziku u trajanju od najmanje pola sata.
5. Dostaviti tri serije od ukupno 10-15 fotografija ili 5 pojedinačnih fotografija do 25. oktobra 2010.

Kakve radove očekujemo:

Radovi pristigli na konkurs treba da izražajnim sredstvima i jezikom forme fotografije ukažu na promene sistema vrednosti među generacijama, odnosno na generacijske razlike i konflikte koji nastaju usled promena ovih sistema vrednosti. Radovi treba da oslikavaju stav autora/ke, njegovo/no mišljenje o podudarnostima i razlikama, o prihvatanju ili odbijanju stavova koji su prisutni u generacijskim razlikama.

Nadamo se da će trag stvoren radovima autora/ki dati tačnu sliku generacijskih problema koji dotiču društvo jedne geografski određene teritorije (Srednje i Istočne Evrope), a koji su, mada lokalno specifični, prisutni vidno ili ne baš tako otvoreno, svuda unutar ove teritorije, čak i onda kada se pojavljuju uvek u drugom obliku.

Radove pristigle na konkurs očekujemo u malom formatu s dpi-merama za štampanje i u digitalnoj formi, sa planom za instalaciju, sa imenom autora u metapodacima slika, naziv fotografije ili serije, fototehnički postupak korišćen za stvaranje dela, poštanska kontakt adresa, e-mail, eventualno skype, jabber ili neka online chat kontakt adresa.

U prijavi treba priložiti kratku biografiju autora/ke i stvaralački koncept dostavljenih radova na engleskom jeziku. Svi kandidati će biti obavešteni o rezultatima konkursa e-mailom.

Digitalne fotografije očekujemo i od onih koji žele da učestvuju na konkursu sa analognim fotografijama, a u slučaju uspešnog konkurisanja, analogne radove očekujemo poštom.

Izloženi radovi biće objavljeni u katalogu. Autori/ke izloženih radova biće pozvani na otvaranje izložbe i naredna tri dana će imati obezbeđen smeštaj i hranu u Segedinu.

Organizator konkursa snosi troškove izložbe (izradu fotografija, uramljivanje, itd.), organizuje stručna predavanja, koja će se održati na Katedri za vizuelnu kulturu i teoriju književnosti, Univerzitet u Segedinu, u okviru Meseca Fotografije 2010.

Članovi žirija:

Prof. Salontai Abel (Szalontai Ábel), Katedra za fotografiju, Univerziteta Umetnosti Moholy-Nagy
Tot Balaž Zoltan (Tóth Balázs Zoltán), saradnik Mađarskog muzeja fotografije
Vereš Čaba (Vörös Csaba), predsednik kuratorijuma Fonda Slika&Tekst (KépÉsSzöveg Alapítvány)

Organizator:

Fond Slika&Tekst (KépÉsSzöveg Alapítvány), Mađarska

Rok za slanje materijala za konkurs: 25.10.2010.

Otvaranje izložbe: 05.11.2010. u 18:00h

Mesto otvaranja izložbe: Grand Café, Segedin

Kontakt:

E-mail: info@kepesszoveg.hu, kaosz2000@gmail.com

Skype:voroscsabi

web: www.kepesszoveg.hu

izvor: http://www.youth.rs/konkursi/foto-konkurs-generacijske-razlike

Slične vesti