-0.9 C
Belgrade
05/02/2023
vesti

Finska – zemlja Kalevale, jezera i sauna

Kulturološki bedeker Finska – zemlja Kalevale, jezera i sauna, u izdanju novosadskog Prometeja, a pod pokroviteljstvom Ambasade Republike Finske u Beogradu i Finskog ministarstva inostranih poslova, zasnovan je na približavanju prostorno i tradicijski udaljenih kultura, Srbije i Finske. Imagološko istraživanje kulture Finske, i pisanje ovog bedekera kao rezultat pomenutog istraživanja, predstavljaju značajan doprinos promovisanju finske kulture i tradicije u Srbiji i negovanju međunarodne saradnje.
Ljiljana Maletin-Vojvodić (коja je i autorka fotografijа u boji koje su integralni deo teksta) u svojoj knjizi predstavlja finski nacionalni ep Kalevalu, navodi primere finske poezije, analizira finski jezik i transkripciju pojmova na srpski jezik, slika nordijske ukuse i mirise, pominje mobilne biblioteke, piše o finskom dizajnu, arhitekturi Alvara Alta, muzici Jana Sibelijusu, filmovima Akija Kaurismekija, o finskom oduševljenju hevi-metalom, sopstvenim iskustvima sa finskim saunama i finskim prijateljima…
U proceni knjige Finska – zemlja Kalevale, jezera i sauna, ne bi trebalo prevideti značaj
dosadašnjeg rada Ljiljana Maletin-Vojvodić i njeno zalaganje za promovisanje kulturoloških vrednosti i podsticanje internacionalne kulturne razmene.
Usmeravajući se u svom dosadašnjem književnom radu ka povezivanju i prožimanju različitih kulturnih modela, Ljiljana Maletin-Vojvodić dala je značajni doprinos prevazilaženju višedecenijske atmosfere kulturne izolacije Srbije.
Boraveći u rezidencijalnim centrima u Finskoj i na Islandu, autorka je istraživala
skandinavsko – srpske kulturne i književne veze, približavajući nordijsku kulturnu baštinu srpskim čitaocima.
Roman Islandski bedeker – patuljci i Hiperboreja objavila je 2008. godine.
Književni rad Ljiljane Maletin-Vojvodić nagrađen je nagradom Milutin Uskoković za savremenu srpsku pripovetku, stipendijom za pisce u Kući pisaca i prevodilaca u Ventspilsu, u Letoniji, 2008-2009. godine kao i jednomesečnim boravkom u Muzeju Upernavik na Grenlandu, 2010. godine.

dr Maja Rogač

REČ AUTORKE

Finska – zemlja Kalevale, jezera i sauna

Da li neko poreklom iz Srbije može pisati o Finskoj i Fincima? I da li iko ko dolazi s druge geografske širine može razumeti duh nordijskih prostora?
Mada, pitanje je i da li možemo pisati o sopstvenoj naciji, o onome što nas okružuje, čiji smo deo postali i na šta smo prestali da obraćamo pažnju.
Finska – zemlja Kalevale, jezera i sauna je moja predstava o Finskoj artikulisana na osnovu istraživanja klišea i imagoloških stereotipa o finskom nacionalnom identitetu, analizi beletristike i publicističkih tekstova, inspirisana susretima sa finskom prirodom, kulturom i njenim ljudima.
Moja slika o Fincima je ujedno i slika o zemlji iz koje potičem, jer različit način života u odnosu na onaj na koji sam bila navikla, naučili su me da sopstvenu zemlju i sebe samu posmatram na drugačiji način: u Finskoj sam počela da cenim prirodu i tradicionalne obrasce življenja. U njoj sam shvatila da je lepota u jednostavnosti i uzdržanosti.
Finska je u meni stvorila nov doživljaj čoveka, prirode i sveta, koji sam poželela da podelim sa drugima.

Ljiljana Maletin-Vojvodić

CV

Ljiljana Maletin-Vojvodić, spisateljica i kulturni istraživač.
Studije književnosti završila na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.
Bavi se imagologijom, multikulturalnošću, pisanjem fikcionalnih narativa i monografskih publikacija.
Objavljuje putopise, kratke priče, pripovetke i novinske članke.
Autorka romana Islandski bedeker – patuljci i Hiperboreja, Mala velika knjiga, Novi Sad, 2008.
Koautorka monografije Karlovačka gimnazija, Prometej, Novi Sad, 2010.
Nagrađena za ciklus fotografija sa Islanda, Foto-kino klub Srbije, Beograd, 2008. kao i nagradom Milutin Uskokovoć za savremenu pripovetku, Užice, 2009.
Nekoliko meseci provela u rezidencijalnim centrima u Finskoj, Portugaliji i u Španiji.
Nagrađena je literarnim stipendijama u Kući pisaca u Ventspilsu (Letonija, 2008.) i u muzeju Upernavik na Grenlandu, 2010. godine.
Živi u Novom Sadu.
Radi kao profesor književnosti u Karlovačkoj gimnaziji.

Veb sajt:

http://www.rhiz.eu/person-61766-nl.html

Prikazi:

http://www.balkanwriters.com/broj20/draganabeleslijin20.htm

http://www.creemaginet.com/sajt/nova-knjiga-u-izdanju-male-velike-knjige-lljiljana-maletin-vojvodic-prica-o-mojoj-hiperboreji

Linkovi:

http://www.balkanwriters.com/broj20/draganabeleslijin20.htm

http://www.writers.net/writers/60232

http://www.rhiz.eu/person-61766-nl.html

http://www.rhiz.eu/person-52947-en.html

Slične vesti