4.9 C
Belgrade
30/03/2023
film region

Filmski konkurs Međunarodnog festivala filmskih škola

cherry films logoMeđunarodni festival filmskih škola CHERRY’SFILMFESTIVALpoziva producente i autore da prijave filmovе za takmičarski program prvog izdanja ovog festivala.

Pravo učešća imaju sve državne (javne) i privatne filmske škole, akademije i fakulteti i polaznici tih škola kao autori svojih ostvarenja.

Žiri Festivala dodeliće nagrade u kategorijame za igrani, dokumentarni i eksperimentalni film, a publika će nagraditi jedan film titulom Grand Prix.

Festival će se održati od 18. do 21. septembra, na Oblačinskom jezeru.

Filmovi se dostavljaju isključivo putem linka naznačenog u Prijavi. Filmovi moraju da budu u MPEG2 ili MP4 formatu. Uz Prijavu se prilaže dijalog lista na engleskom i na izvornam jeziku, fotografija i biografija reditelja i tri fotografije iz ili sa snimanja filma. Ukoliko postoji, poželjno je uz Prijavu dostaviti i trejler filma. Prijava filma se ne naplaćuje. Za dodatne informacije obratiti se na festival@kinoklub.rs .

Popunjenu aplikaciju poslati na application@kinoklub.rs najkasnije do 15. avgusta tekuće godine.

Prijavljivanje na:

www.cff.in.rs

 

CHERRY’S FILM FESTIVAL

 ПРАВИЛНИК

ЧЛАН 1.

Опште одредбе

CHERRYSFILMFESTIVALје стална манифестација у области културе, чији су оснивачи УГ Кино Клуб из Ниша и Општина Мерошина. Манифестација je истовремено домаћи и међународни такмичарски филмски фестивал филмских школа и њихових уметничких остварења у области играног, документарног и експерименталног филма снимљеног техником филмског или електронског записа.

Фестивал се одржава у Мерошини и Облачини, једном годишње. Прво издање фестивала почиње треће недеље у месецу септембру, док ће датум одржавања наредних фестивала бити накнадно утврђен.

ЧЛАН 2.

Програм

Фестивал има три основна програмска дела:

1. Такмичарски филмски програм,

2. Пратећи музички, ликовни и књижевни програм,

3. Пратећи спортски програм.

На фестивалу могу учествовати домаће и иностране филмске школе са филмовима властите продукције. Право пријављивања имају филмске школе и аутори филмова. Страни филмови и филмови чији дијалози и натписи нису на језицима разумљивим за српско гледалиште (српски, хрватски, црногорски и бошњачки) морaју имати обезбеђен превод.

Фестивал обухвата и програме који немају такмичарски карактер, као што су ретроспективе, разговори са ауторима, изложбе, радионице, трибине, музички програм и слично. Фестивал задржава право коначне одлуке о програму у којем ће филм бити приказан.

Такмичарски програм има три категорије:

1. Играни филм,

2. Документарни филм,

3. Експериментални филм.

ЧЛАН 3.

Услови пријављивања и учешћа

Домаћи и инострани филмови се пријављују на Фестивал и такмиче се по категоријама.

На Фестивалу се приказују филмови финализовани у дигиталном облику SD (стандардне резолуције) и HD(високе резолуције), а у форматимаMPEG2 или MP4.

Пријављени филмови се не могу повући из фестивалског програма.

Коначну одлуку о програмима Фестивала доноси Организациони одбор Фестивала, а на основу предлога селектора и чланова Организационог одбора.

Пријава филма се не наплаћује.

Редитељ, аутор или овлашћена особа која је пријавила филм обавезује се да неће повући филм са Фестивала након објаве званичног фестивалског програма. Редитељ, аутор, продуцент и дистрибутер награђених филмова обавезују се да ће споменути награду освојену прликом учествовања на Фестивалу при јавним појављивањима, у званичним промотивним материјалима (у електронском као и штампаном облику) као и током дистрибуције филма.

Од другог издања Фестивала филмови приказани у конкуренцији претходног издања Фестивала неће се узимати у обзир за селекцију. Потписом на обрасцу Пријаве пријављивач филма прихвата Правилник фестивала.

ЧЛАН 4.

Слање филмова

Филмови се достављају искључиво електронским путем, а организатор Фестивала их учитава у свој компјутерски систем помоћу везе (линка) назначене у Пријави, складиштећи исте у своју дигиталну базу података.

Пријава се доставља попуњавањем обрасца Пријаве на интернет страници Фестивала.

Уз филм се прилаже дијалог листа на енглеском и на изворном језику, кратак садржај филма, подаци о продуценту, главним ауторима (редитељ, сценариста, сниматељ, сценограф, композитор, костимограф) и главним улогама у филму.

ЧЛАН 5.

Избор и пројекције

Сви филмови простигли на конкурс у предвиђеном року, а који одговарају пропозицијама Фестивала биће приказани у једном од фестивалских програма. Пројекција филмова одабраних у званичну конкуренцију за које је прибављена сагласност аутора или овлашћених лица, врши се на сценама Фестивала. Избор филмова који ће се наћи у такмичарком делу програма обавља селектор Фестивала.

Продуцент је обавезан, за филмове одабране у такмичарски део програма, да осигура DVD са енглеским титловима уколико се у филму користе језици неразумљиви за српско гледалиште, изузимајући хрватски, црногорски и бошњачки језик.

Аудиовизуелни записи пријављених филмова остају у архиви Фестивала у архивске, образовне и културне сврхе. Ради лакшег складиштења филмови могу бити унесени у дигиталну базу података.

Фестивал задржава право приказивања награђених филмова у пројекционим просторима без посебне накнаде, али уз обавештавање власника права, ради промоције награђених филмова и самог Фестивала.

ЧЛАН 6.

Жири

Жири Фестивала чине три члана. Чланови Жирија морају бити професионалци из области филма и других уметности. Чланови Жирија воде се Правилником за рад жирија.

Одлуке Жирија су коначне и неопозиве. Жири је дужан да прегледа све филмове у програму конкуренције.

Члановима Жирија морају бити обезбеђени одговарајући услови за рад.

Филмови у чијем су стварању на било који начин учествовали чланови Жирија или Селектор Фестивала не могу учествовати у конкуренцији за награде.

Жири се у оцењивању води властитим критеријумима, а у свом раду следи Правлиник рада жирија и Правилник фестивала.

ЧЛАН 7.

Награде

Званичне награде манифестације CHERRY’SFILMFESTIVAL су:

1. Велика награда публике «GrandPrixFestivala»,

2. Награда за «Најбољи играни филм»,

3. Награда за «Најбољи документарни филм» и

4. Награда за «Најбољи експериментални филм».

Изглед и облик награда посебно је дефинисан Правилником о наградама.

Филмовима који се по свом квалитету издвајају, Жири може доделити по једну посебну награду за рeжију, идеју, сценарио, монтажу, анимацију, музику, и дизајн звука. Посебне награде су у форми плакете.

Изглед и облик плакета посебно је дефинисан Правилником о наградама.

ЧЛАН 8.

Прес материјали и пошиљке

С пријавом је потребно послати следеће материјале у електронском облику:

1. Кратак синопсис филма (у DOC формату),

2. Најмање три фотографије из филма (резолуције 300dpi, у JPEG формату),

3. Фотографију (резолуције 300dpi, у JPEG формату) и биографију са годином рођења редитеља (у DOC формату),

4. Промотивни материјал (најаву филма – трејлер – прес материјал, плакат исл.).

Пријављивач филма дужан је да потише и поштом или електронским путем (електронском поштом или телефаксом) достави образац Пријаве на фестивал који се налази на званичном сајту Фестивала. Тим чином пријављивач филма овлашћује Фестивал за коришћење и објављивање свих наведених материјала у фестивалском каталогу, на интернету, као и за потребе прес службе. Пријављивач филма уједно овлашћује Фестивал да у промотивне сврхе може објавити инсерт из филма у укупном трајању до 20% целокупне дужине филма. Адреса за слање обрасца Пријаве на фестивал је:

CHERRY’SFILMFESTIVAL

Цара Лазара 19,

18252 Мерошина

СРБИЈА

faks:          +381 184 892 035

e-mail:       application@kinoklub.rs

Материјали за селекцију се не враћају.

Фестивал задржава право одбијања филмских копија лошег техничког квалитета које могу проузроковати техничке проблеме током приказивања.

Потписом на обрасцу Пријаве на фестивал пријављивач прихвата правила Фестивала и гарантује за тачност података наведених у Пријави на фестивал.

ЧЛАН 9.

Организатор

Организатор Фестивала је УГ Кино Клуб из Ниша и Општина Мерошина. Организатори се обавезују да одговорно и савесно доносе све организационе и уметничке одлуке те да воде бригу о изгледу (промоција, штампани и аудиовизуелни материјали, каталог), програму и угледу Фестивала и управљају се смерницама утврђеним Споразумом о сарадњи и раније потписаним документима.

Контакт фестивала је:

CHERRY’S FILM FESTIVAL

адреса:      Цара Лазара 19, 18252 Мерошина

tel:             +381 600 900 913

faks:          +381 184 892 035

e-mail:       festival@kinoklub.rs

вeb:           www.cff.in.rs

 

ЧЛАН 10.

Завршне одредбе

Ставке које нису обухваћене овим Правилником разматраће непосредно организатори Фестивала у складу са Споразумом о сарадњи. У случају спора за сва питања везана за Фестивал надлежан је искључиво стварно надлежан суд у Нишу. Организатор фестивала има дискреционо право одлуке и решавања случајева који нису ближе одређени овим Правилником, али увек и искључиво у интересу уметности и филма.

 

У Нишу, 17.07.2014.

 

За CHERRY’S FILM FESTIVAL

Преседник Кино Клуба

Игор Пешић с.р.

 

…………………………………                                 М.П.

Slične vesti