2.2 C
Belgrade
09/02/2023
poezija Srbija

Festival mladih pesnika „Dani poezije“

Centar za kulturu Grada Zaječara raspisuje
K O N K U R S
za učešće na 26. Festivalu mladih pesnika „Dani poezije“.
Ciklus od deset neobjavljenih pesama, potpisan šifrom, (rešenje šifre, u posebnoj koverti, dostaviti sa prijavom),
umnožen u četiri primerka, poslati na adresu:

Centar za kulturu Grada Zaječara
Dositejeva 1/V, 19000 Zaječar,
sa naznakom „za Festival“.
Pravo učešća imaju pesnici do 30 godina starosti koji pišu na srpskom jeziku a nemaju objavljenu knjigu.
Prijave dostaviti do 28.04.2011. godine.
Pesnici čije radove odabere Stručni žiri Festivala stiču pravo učešća na 26. Festivalu mladih pesnika „Dani poezije“
koji će se održati od 25. do 28. maja 2011. godine u Zaječaru.
Laureat Festivala stiče pravo na objavljivanje knjige.
Rukopisi se ne vraćaju.
Dodatne informacije: 019/44-11-38

Slične vesti