2.1 C
Belgrade
03/02/2023
Hrvatska stipendije

Dvomjesečni rezidencijalni boravak, Francuska 2011

U sklopu programa međunarodne kulturne suradnje, Hrvatsko društvo likovnih umjetnika raspisuje natječaj za članove/ice HDLU za dvomjesečni boravak umjetnika/ica u atelieru Cité Internationale des Arts u Parizu u 2011. godini.Prijava treba sadržavati zamolbu sa željenim terminom boravka, životopis na hrvatskom i engleskom jeziku, te kataloge izložbi.

Troškove puta i boravka snose umjetnici/e, a troškove smještaja u atelieru financira Ministarstvo kulture Republike Hrvatske.

Umjetnik/ica je u atelijeru obvezan/na boraviti dva mjeseca.

Prijave se predaju u tajništvu HDLU ili e-mailom: hdlu@hdlu.hr do 1. prosinca 2010. godine

Slične vesti