18.1 C
Belgrade
01/06/2023
Crna Gora konkursi za objavljena dela proza region

Dani humora i satire „Vuko Bezarević“ Pljevlja 2011

Konkurs za dodjelu nagrade „TIPAR“

za humorističko – satirično djelo iz prethodne i tekuće godine objavljeno na prostoru bivše SFRJ kao godišnja nagrada i u posebnim prilikama kao nagrada za životno djelo

Predlozi se podnose u pisanoj formi sa obrazloženjem, uz tri primjerka objavljenog djela (ukoliko se predlaže humorističko – satirično djelo) ili uz tri primjerka biografije ( ukoliko se predlaže nagrada za životno djelo ).

Nagrada se sastoji od novčanog iznosa 1.000,00 evra, plakete i učešća u manifestaciji.

Uručivanje nagrade je u Pljevljima, 18. juna 2011. godine na Svečanoj večeri manifestacije.

Svako ima pravo predlaganja.

Predloge slati na adresu: Opština Pljevlja, Sekretarijat za društvene djelatnosti, ul. Kralja Petra I br.48, 84 210 Pljevlja, Crna Gora, sa naznakom „za Tipar“.

Nagrada je jedna i nedjeljiva. Ista nagrada istom licu može se dodijeliti samo jedanput.

 

Konkurs za dodjelu nagrade „VUKO BEZAREVIĆ“

za neobjavljenu satiričnu priču sa govornog područja bivše SFRJ

Mogu se dostaviti najviše tri priče dužine do dvije kucane strane sa proredom, potpisane šifrom i rješenjem šifre u posebnom kovertu.

Nagrada se sastoji od novčanog iznosa 500,00 evra, plakete i učešća u manifestaciji.

Uručivanje nagrade je u Pljevljima, 18. juna 2011. godine na Svečanoj večeri manifestacije.

Svako ima pravo predlaganja.

Predloge slati na adresu: Opština Pljevlja, Sekretarijat za društvene djelatnosti, ul. Kralja Petra I br.48, 84 210 Pljevlja, Crna Gora, sa naznakom „za satiričnu priču“.

Nagrada je jedna i nedjeljiva. Ista nagrada istom licu može se dodijeliti samo jedanput.

 

Rok za dostavljanje/predlaganje je 05. jun 2011, godine

Kontakt telefon: +382 52/300 047

Kontakt e-mail: danihumora@gmail.com

Slične vesti