4.9 C
Belgrade
02/02/2023
esejistika konkursi za mlade autore Srbija

CISCO KONKURS

Konkurs raspisuje NORIPS u saradnji sa CISCOm na projektu „On the road“ Trajanje konkursa: 1. Mart – 14. Jun

Sada navodimo temu konkursa sa kratkim opisom.

Zamisli: ti u Srbiji 2015.

Sediš za stolom u svojoj sobi. Na sebi nosiš fensi poslovnu košulju, ešarpu i blejzer, tvoj ortak sedi do tebe u uštirkanoj košulji i kravati koju je obukao prvi put u životu. Ispod stola imate omiljene izbelede i iscepane farmerke, on patike a ti i japanke.  Kod vas je vreme ručku, pomalo ste gladni ali od treme ne mozete da klopate.

Za koji minut imate video konferenciju sa komercijalnim direktorom Google-a. On je u New Yorku i ispija svoju prvu jutarnju kafu.

Imate jedinstvenu priliku da mu prodate svoj genijalni izum!

***

Ovo je moguće zato što je u Srbiji uveden širokopojasni (Broadband, BB) Internet do svake kuće. Naveli smo samo jedan primer. Koje se sve mogućnosti otvaraju pred tobom i tvojom generacijom zahvaljujući tome?

Napiši esej koji će prikazati situaciju preposle uvođenja širokopojasnog Interneta do svake kuće u Srbiji. Predstavi kako se to odražava na pojedince, razvoj društva i/ili privrede u Srbiji. Pusti mašti na volju.

Ovu temu pokrećemo sa ciljem da istaknemo značaj razvoja internet infrastrukture u Srbiji:

Širokopojasni Internet podrazumeva veliku i simetričnu propusnu moć prema Internetu. Dakle, download i upload su jednaki. Sada je upload 3-4 puta manji od download-a – kroz ADSL ili kablovski pristup Internetu.

Cisco je vodeći svetski proizvođač mrežno-komunikacione opreme. Oko 80% paketa koji putuju Internetom prolaze kroz Cisco uređaje.

Razna istraživanja pokazuju da upotreba IKT (informaciono-komunikacionih tehnologija) ima veći efekat na rast u zemljama sa malim i srednjim primanjima nego u zemljama gde su primanja visoka, kao i da širokopojasni pristup ima najveci efeakat na rast u poređenju sa drugim komunikacionim tehnologijama.

Efekti IKT-a su direktno merljivi, a investicije potrebne za implementaciju mrezne IKT infrastrukture su relativno mali. Investicije u IKT infrastrukturu su od 3 do 15 puta manje od investicija potrebnih za vodovodnu, strujnu, gasnu ili kanalizacionu infrastrukuturu. Investicija u izgradnju širokopojasne infrastrukture u čitavoj Srbiji je približno ista kao investicija za izgradnju 100km autoputa.

Prosečan porast broadband penetracije za 10% utice na porast ekonomije (bruto domaceg proizvoda, BDP) za 1.3%.

Benefiti upotrebe IKT-a, i narocito širokopojasnog pristupa, se pružaju i na društvene ciljeve kao što je socijalna inkluzija i održanje životne sredine

Pobednici će biti proglašeni u prvoj nedelji septembra 2011.

Glavna nagrada je stipendija za Cisco Networking Academy program, u vrednosti 140.000 dinara. Diploma je međunarodno priznata.

Cisco je kao inicijativu društveno odgovornog poslovanja pokrenuo Networking Academy program. Networking Academy je inovativna i neprofitna obrazovna inicijativa koja studentima širom sveta pruža znanja u domenu informacionih tehnologija (IT), pomažući im da se pripreme za uspešne karijere u IT-u i da budu podrška lokalnog ekonomskog razvoja. Prva Networking Akademija u Srbiji je osnovana 2002. pri Računarskom centru univerziteta u Beogradu. Danas u Srbiji postoji 10 aktivnih akademija, i kroz njihov program je prošlo više od 1400 studenata.

Druga nagrada je CISCO Ruter – Linksys.


 

Propozicije Cisco konkursa

I – Opšta pravila konkursa

 • Organizator ovog takmičenja je kompanija Cicso i NORIPS.
 • Prijava radova je do 14. Juna 2011.
 • Pravo da učestvuje imaju svi srednjoskolci 4. godine i studenti iz Srbije.
 • Studenti – takmičari moraju biti na osnovnim ili master studijama i ne smeju biti stariji od 28 godina.

 

II – Poslovnik o radu žirija

Sastav žirija

 • Članove žirija činiće predstavnik preduzeća koje daje temu za esej i nezavisni profesionalci. Žiri će imati od 3 do 5 članova.

 

Ocenjivanje

 • Ocenjivanje će svaki sudija posebno vršiti na osnovu množenja dva faktora:

1.      Težinskih koeficijenata skakog aspekta ocenjivanja (koji su u zbiru 1)

2.      Kvantitativih ocena uspešnosti svakog aspekta koji se kreću u rasponu od 1 – 5

 • Krajnja ocena biće predstavljena kao aritmetička sredina ocena svih članova žirija.
 • Aritmetičke sredine će biti zaokružene na tri decimale

 

Aspekti koji će se ocenjivat

A. Primena metoda i tehnika (težinski koeficient – 0,15)

 • Da li su upotrebljene metode i tehnike odgovarajuće za konkretan slučaj?
 • Da li su upotrebljene na pravi način?

B. Analiza problema (težinski koeficient – 0,2)

 • Odgovarajući odnos širina posmatranja problema / fokusiranje
 • Identifikacija budućih potencijalnih scenarija
 • Metodologija

C. Rešenje (težinski koeficient – 0,3)

 • Koliko je rešenje realno i primenjivo?
 • Uzimanje u obzir alternativa
 • Inovativnost i kreativnost
 • Održivost rešenja u budućnosti

 

Slične vesti