Home » Archives by category » nagrađeni radovi » Vukašin Conić 2012
Jelena Kujundžić: Krik (Vukašin Conić 2012 – prvo mesto)

Jelena Kujundžić: Krik (Vukašin Conić 2012 – prvo mesto)

Podne je. Hvatam jorgan pažljivo izbegavajući najbližu poderotinu iz koje ispadaju trinje. Navlačim ga preko glave. Ne može da me zagreje, pa neću ni da ga gledam! Mislim na podnevno sunce, ne na ovaj umašćeni pokrivač – moj najvre-dniji plen iz obližnjeg kontejnera. O, kako sam mu se obradovao zimus! Jeste da mi se on […]