Home » Archives by category » nagrađeni radovi » Think Tank Town 2011
Nemanja Dragaš: dve pesme (Think TankTown 2011 – najbolje pesme)

Nemanja Dragaš: dve pesme (Think TankTown 2011 – najbolje pesme)

BLAGOSLOV Podigao sam svoj hram. Ne dam nikome pravo na ključ. Osveštan je vodom iz  bistrog Jordana I Bog zna da ovde se rađam svakog jutra. Mislim o prošlosti kao što mislim o borbi I žrtvujem svoj duh zbog pravde na koju čekam I vjere u postojanje života koji mene čeka. Dok gledam sjaj oltara, […]